Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Αγία Βαρβάρα: Μια μεγάλη πράσινη επένδυση στο νησί μας


 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) έχουν πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των πολιτών ως μία λύση στα αυξανόμενα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση ορυκτών καυσίμων. Μία από τις σημαντικότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών είναι και η χρήση της ηλιακής ενέργειας.

 Οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020, προβλέπεται:

α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,
β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και
γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Φιλόδοξοι στόχοι

Η Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 καθόρισε ως εθνικό στόχο συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10 % στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020 αναμένεται να ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13.300MW από ΑΠΕ (από περίπου 4.000MW σήμερα), όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7.500MW, υδροηλεκτρικά με 3.000MW και τα ηλιακά με περίπου 2.500MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, των θερμικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και των εφαρμογών βιομάζας.

 

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα σήμερα (πηγή: ΔΕΗ ΑΕ)

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Όλοι έχουμε συναντήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε μικρούς υπολογιστές και ρολόγια. Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και που, εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση μη διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο καταναλώσεων. Δορυφόροι, φάροι και απομονωμένα σπίτια χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα φωτοβολταϊκά για την ηλεκτροδότησή τους. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των Φ/Β συστημάτων είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αποδίδει την μέγιστη ισχύ της κατά τη διάρκεια της ημέρας που παρουσιάζεται η μέγιστη ζήτηση.

Ανάλογα με τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος, τα Φ/Β κατατάσσονται σε:

• Αυτόνομα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των οποίων καταναλώνεται επιτόπου και εξολοκλήρου από την παραγωγή στην κατανάλωση
• Διασυνδεδεμένα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των οποίων διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να μεταφερθεί και να καταναλωθεί αλλού.

Τα πλεονεκτήματα 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

• μηδενική ρύπανση
• αθόρυβη λειτουργία
• αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια)
• απεξάρτηση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα
• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
• ελάχιστη συντήρηση
• Κάθε κιλοβατώρα συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
• Μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των αιχμών ζήτησης και στην αποτροπή black‐out
• Η διαθεσιμότητα των φωτοβολταϊκών είναι υψηλή και συνεπώς αποτελούν αξιόπιστα ενεργειακά συστήματα που ενισχύουν την ευστάθεια των δικτύων
• Από τις ελάχιστες τεχνολογίες των οποίων το κόστος πέφτει συστηματικά, σε μια περίοδο που το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αυξάνει διαρκώς

Επομένως τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Είναι από τις πιο καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες που γνωρίζει σήμερα ο άνθρωπος. Τα φωτοβολταϊκά σήμερα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος. Όλη την τρέχουσα δεκαετία, η διεθνής βιομηχανία φωτοβολταϊκών παρουσιάζει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 50%, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό γεγονός, αλλά μία ουσιαστική πρόοδο που πυροδοτήθηκε από γενναίες πολιτικές ενίσχυσης του παραγόμενου ηλιακού ηλεκτρισμού.

Η εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα

Επταπλασιάστηκε μέσα σε μόλις δέκα μήνες -από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους – η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV) στην Ελλάδα, φτάνοντας στα 70 MW, ενώ μέχρι το τέλος του 2010 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 200 MW, αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Γιάννης Αγαπητίδης.

Η Ελλάδα, που στην ουσία ξεκίνησε μόλις τα τελευταία χρόνια, από το μηδέν, την πιο συστηματική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, κατατάσσεται σήμερα 15η στην Ευρώπη σε εγκατεστημένη ισχύ PV. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ολοένα και μεγαλύτερες επιφάνειες καλύπτονται από τους γνωστούς πίνακες-ηλιακούς συλλέκτες: μεταξύ 2006-2007, η εγκατεστημένη ισχύς PV ανά τον κόσμο αυξήθηκε κατά 50%, ενώ το 2007-2008 κατά 100%, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του ΚΑΠΕ.

Τα Φ/Β στη Ρόδο

Στη Ρόδο σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς είναι πολύ μικρή αφού υπάρχουν λίγα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τον Ιούνιο του 2010 η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 184,2 ΚW από 9 πάρκα. Τον Ιούλιο η ισχύς έφτασε τα 679,2 ΚW με την προσθήκη 5 πάρκων στην Αγ. Βαρβάρα. Εάν το συγκρίνουμε με τα αιολικά πάρκα όπου υπάρχει εγκατεστημένη ισχύς 26.350 ΚW, μπορούμε να δούμε τη διαφορά, αν και πάλι η διείσδυση των ΑΠΕ στο νησί είναι πολύ χαμηλή.

 Το Φ/Β πάρκο στην Αγία Βαρβάρα

Το Φ/Β πάρκο στην Αγία Βαρβάρα υλοποιείται από όμιλο εταιρειών στον οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες «Διαχείριση Ηλιακής Ενέργειας ΑΕ» «Easy Solar» και «RNA Power». Η συνολική επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 26 αιολικών πάρκων ισχύος 100 MW το καθένα και είναι της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 16 πάρκα θα είναι στην περιοχή Αγία Βαρβάρα σε μια συνολική έκταση 100 στρεμμάτων και τα υπόλοιπα στις περιοχές Παστίδας και Μαλώνας – Μάσσαρι. Κάθε πάρκο έχει 9-10 ιχνηλάτες οι οποίοι ακολουθούν την πορεία του ήλιου γεγονός που τους κάνει πολύ αποδοτικούς ενώ βεβαίως είναι ιδιαίτερα ακριβές κατασκευές. Τα πάνελα (panels) έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία SUNPOWER και οι αντιστροφείς (inverters) είναι της εταιρείας SATCON.

Ισχύς και συνθήκες

Συνολικά τα 26 πάρκα θα έχουν ισχύ 2,6 MW (26 πάρκα *100 ΚW). Μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ τα 12 πάρκα ενώ η πρώτη πώληση ρεύματος έγινε μέσα στον Ιούλιο. Οι ιδανικές συνθήκες για τη μέγιστη αποδοτικότητα των Φ/Β σταθμών είναι να υπάρχει καλή ηλιοφάνεια αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αφού αυτές μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος. Οι σταθμοί μπορούν να δουλεύουν ακόμα και χωρίς άμεση ηλιοφάνεια αφού εκμεταλλεύονται και το διάχυτο φως της ατμόσφαιρας. Όπως είπαμε παραπάνω η επένδυση θα είναι της τάξης των €13,5 εκ. δηλαδή περίπου €5.200/KW εγκατεστημένης ισχύος και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός θα επιδοτηθεί κατά 40% από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η συμφωνία με τη ΔΕΗ είναι για 20 χρόνια αλλά οι επενδυτές ελπίζουν ότι η επένδυση τους θα αντέξει για αρκετά χρόνια και μετά από την περίοδο αυτή. Η ΔΕΗ για την περίοδο των 20 ετών είναι υποχρεωμένη να αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή τιμή.


 Ζητούμενο πάντα η εξοικονόμηση ενέργειας και η ατομική παραγωγή 

    Υπάρχει μια σημαντική μερίδα πολιτών αλλά και πολιτικών που πιστεύουν ότι μπορούμε να καταναλώνουμε όση ενέργεια θέλουμε φτάνει να βρεθεί φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος να την παράγουμε. Εάν μελετήσει κάποιος τα στοιχεία που παραθέτουμε παραπάνω και τα συγκρίνει με τα στοιχεία της κατανάλωσης θα καταλάβει ότι ακόμα και εάν γεμίσουμε όλο το νησί με φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα πάλι δε θα μπορέσουμε να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε εάν υπολογίσει κανείς ότι μια τέτοια επένδυση όπως αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα καλύπτει μόνο το 1% περίπου της ισχύος που σήμερα απαιτείται.

  Από την άλλη πλευρά πρέπει να ξεπεραστούν τα τεχνικά, οικονομικά και άλλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα για το μη διασυνδεμένο δίκτυο για να μπορέσουν οι ιδιώτες – κατοικίες και επιχειρήσεις – να είναι αυτάρκεις σε ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που θα ανακουφίσει το σύστημα παραγωγής, το δίκτυο αλλά και τους ίδιους οικονομικά.

Επομένως πρέπει οι πάντες – και κυρίως οι πολιτικοί- να κατανοήσουν ότι εάν δεν υπάρξουν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και δε δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες να εξοικονομούν και να παράγουν ενέργεια το πρόβλημα της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ.

Πηγές:
• ΥΠΕΚΑ
• ΔΕΗ ΑΕ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s