Ημερίδες Πράσινων στη Ρόδο και Κω


Ο λογαριασμός  που παραδίδουμε στα παιδιά μας ίσως αποδειχθεί αδύνατο να εξοφληθεί 

United Nations Environment Programme (UNEP)

Οι εισηγήσεις της ημερίδας

«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, επιπτώσεις στα Δωδεκάνησα»,

         Ευστρ. Δουκάκης, Αν. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο κ. Δουκάκης ξεκίνησε την εισήγησή  του παρουσιάζοντας πραγματικά τρομακτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη ζωή μας. Οι θερμοκρασίες στον πλανήτη μας συνεχώς αυξάνονται φτάνοντας ακόμα και του 500 C.  Οι φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν φέτος, όπως οι πλημμύρες στο Πακιστάν και οι πυρκαγιές  στην ευρύτερη περιοχή της  Μόσχας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα σημάδια των κλιματικών αλλαγών σε όλο τον πλανήτη.
                Ο κ. Δουκάκης εξήγησε ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας αρκετά χρόνια πριν, έως και τη δεκαετία του 1960 λόγω της αδράνειας του κλίματος. Είναι φανερό ότι η σημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα θα δείξει  τα πραγματικά αποτελέσματά της πολλά χρόνια μετά, όταν δηλαδή τα παιδιά μας θα κατοικούν αυτό τον πλανήτη.
Κατόπιν μίλησε για τις κλιματικές αλλαγές ειδικότερα στην Ελλάδα, τις μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί που είναι μέχρι  και 7,50 C ψηλότερες από το παρελθόν και οι μέρες καύσωνα πολύ περισσότερες. Οι κλιματικές αλλαγές έδειξε ο κ. Δουκάκης θα επηρεάσουν ειδικότερα τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές όπου στη χώρα μας είναι συγκεντρωμένο μεγάλο μέρος του πληθυσμού και το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικής και ειδικότερα τουριστικής δραστηριότητας.
Στην Ελλάδα έχουμε
          16,000 Km ακτογραμμής (25% της Ευρώπης !)
          9,800 μικρά και μεγάλα νησιά
          33% του πληθυσμού σε ζώνη 2 Km από  την ακτογραμμή, 85% σε ζώνη 50 Km
          Όλες οι μεγάλες πόλεις στην παράκτια  ζώνη
          80% της βιομηχανικής 90% της τουριστικής δραστηριότητας και
          33% της  καλλιεργημένης γης
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη θα είναι:
Ø  Άνοδος της θαλάσσιας στάθμης
Ø  Κατακλυσμός της παράκτιας ζώνης
Ø  Παράκτια διάβρωση
Ø  Συχνές και έντονες κυματικές καταιγίδες επιτεινόμενες από την ακτοπλοΐα)
Ø  Υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων και
Ø  Τσουνάμι(!) από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις πρανών
Για να αποφύγουμε όλα τα παραπάνω, κατέληξε ο κ. Δουκάκης θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να μειώσουμε την κατανάλωση «βρώμικης» ενέργειας, να μειώσουμε την πληθυσμιακή αύξηση, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων, να ενημερώσουμε τους πολίτες και να προχωρήσουμε, όπως τονίζει και ο κ. Καπόπουλος παρακάτω, στην ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση. Χρειαζόμαστε πάνω από όλα περιβαλλοντική παιδεία για να προκύψει και περιβαλλοντική ηθική.

Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων, η μόνη ρεαλιστική επιλογή

         Κυρκίτσος Φίλιππος,  Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
Ο κ. Κυρκίτσος αφού αναφέρθηκε εκτεταμένα στα προβλήματα που προκαλεί η καύση των απορριμμάτων και άλλες σκληρές μέθοδοι, οικονομικά και περιβαλλοντικά,  επεσήμανε τις νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια έδωσε τους  άξονες άνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί μια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων:
       Αποφυγή παραγωγής αποβλήτων
       Υιοθέτηση οικονομικών εργαλείων
       Ανάκτηση – Ανακύκλωση
       Επαναχρησιμοποίηση
       Οικιακή κομποστοποίηση
Τα κυριότερα προβλήματα της καύσης είναι:
*        Εκπομπή επικίνδυνων τοξικών ουσιών
*        Διαχείριση τέφρας
*        Προβλήματα ιατρικής φύσεως
*        Σπατάλη ενέργειας
*        Χειρότερη απόδοση όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με εναλλακτικά συστήματα
Ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης πρέπει να επενδύσει πολλά στην ενημέρωση μέσα από  συνεχή προγράμματα ενημέρωσης και έμφαση στην ενημέρωση στα σχολεία και στην πόρτα-πόρτα ενημέρωση. Ο κ. Κυρκίτσος κατέληξε λέγοντας ότι  η ενεργειακή αξιοποίηση αποτελεί τη «μαγική» λύση, που θα την πληρώσουμε ακριβά (οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά), ενώ η εναλλακτική διαχείριση – κομποστοποίηση είναι πολύ πιο οικονομική, περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά αποδεκτή και ανοίγει διευρύνει δυναμικά τις προοπτικές της πράσινης οικονομίας των σκουπιδιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ:                                                  Μία προτεραιότητα για την Ελλάδα

Παρουσίαση: Χριστόφορος Καπόπουλος , Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc.
Γεωλόγος Παν/μίου Πατρών , Cert. IZCM, UNESCOIHE
Για τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση στους παράκτιους πόρους που οδηγεί στην υποβάθμισή τους αναφέρθηκε ο κ. Καπόπουλος. Η πίεση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
q  Επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων
q  Εξάντληση της ποσότητας των υδατικών πόρων
q  Επιτάχυνση της Διάβρωσης των Ακτών
q  Αύξηση των επιπέδων ρύπανσης
q  Σημαντική μείωση του Ενάλιου πλούτου  
Η Ε.Ε έχει καλέσει όλα της τα μέλη να θεσπίσουν Εθνικές Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) η οποία αποβλέπει στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των παράκτιων πόρων και του παράκτιου χώρου. Οι ακτές της Ελλάδας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα μερικά από τα οποία είναι:
q  Αύξηση της αστικοποίησης
q    Κακός Προγραμματισμός Τουριστικής Ανάπτυξης
q    Κακοσχεδιασμένα δίκτυα μεταφορών
q    Ρύπανση
q    Φθίνουσα πορεία αλιείας
q    Καταστροφή των ενδιαιτημάτων
q    Αύξηση της διάβρωσης
Η διάβρωση των ακτών είναι το πρόβλημα με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης. Για το πρόβλημα αυτό ο κ. Καπόπουλος όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι πλέον επιστήμονες προτείνουν Ήπιες Μεθόδους Προστασίας αντό των Σκληρών Μεθόδων που μετέτραχαν τη θάλασσα από σύμμαχο σε εχθρό.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόβλημα της δυτικής ακτής, στο οποίο άλλωστε έχουμε αναφερθεί και εμείς εκτενώς σε προηγούμενο φύλλο, δίνοντας τις πραγματικές διαστάσεις και προοπτικές του. Ενδεικτικά η παραλιακή λωρίδα της Κρεμαστής από μέγιστο πλάτος 162 μ. έφτασε στα 30μ! Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στον Θεολόγο αλλά και σε άλλα σημεία της δυτικής ακτής.
Τελικά με φωτογραφικό υλικό από όλη τη χώρα έδειξε πόσο καταστροφικές τελικά αποδεικνύονται οι σκληρές μέθοδοι όπου κανείς εργάζεται ενάντια στη φύση και πόσο πιο αποτελεσματικές οι ήπιες μέθοδοι όπου ο άνθρωπος εργάζεται με τη φύση.

Η πρότασή μας για να γίνουν τα νησιά κέντρα πολιτιστικής και πνευματικής δημιουργίας

Μιχάλης Κουμπιός, συνθέτης-στιχουργός
Ο Μιχάλης Κουμπιός στην εισήγηση αναφέρθηκε λεπτομερώς στο Αιγαίο που είχαμε και χάνουμε στην καθημερινότητα που παρήγαγε πολιτισμό και όχι βαρβαρότητα και στον πολιτισμό που ήταν κομμάτι της καθημερινότητας.  Μίλησε για το πώς θα μπορούσε το Αιγαίο και οι άνθρωποι του να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον για να ξαναγίνουν τα νησιά μας κέντρα πνευματικής δημιουργίας. Ν ξεφύγουν από τη μαζική κατανάλωση κουλτούρας και να παράγουν δική τους κουλτούρα και πολιτισμό μέσα από την καθημερινή τους πρακτική και ζωή.  
Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s