Τα έργα για τη διάβρωση πρέπει να είναι ήπια


Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Η διάβρωση των ακτών είναι ένα σύνθετο φυσικό φαινόμενο που συναρτάται με την φυσική ισορροπία των παράκτιων ιζημάτων. Πρόκειται για μια απόλυτα φυσική διαδικασία όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι ανθρώπινες παρεμβάσεις επιταχύνουν το φαινόμενο προκαλώντας προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες. Τέτοιες ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι η κατασκευή έργων που διακόπτουν τη φυσική δίαιτα των παράκτιων ιζημάτων, οι αμμοληψίες από παραλίες και από ποτάμια που βρίσκονται κοντά σε αυτές, η καταστροφή του ευαίσθητου συστήματος των αμμοθινών κ.α.
Η Ελλάδα με συνολική έκταση 131.957 τετρ. χιλιόμετρα και μήκος ακτών περίπου 15.021 χιλιόμετρα, έχει την πιο εκτεταμένη ακτογραμμή από όλες τις Μεσογειακές χώρες και παρουσιάζει την μεγαλύτερη, μετά την Νορβηγία, αναλογία μήκους ακτών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης.
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Με βάση τα αποτελέσματα μεγάλων ευρωπαϊκών και μεσογειακών ερευνητικών προγραμμάτων (Map, Eurosion, BeachΜed, ObseMedi κ.α.) προτείνονται δέσμες μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στην Ευρώπη:
 Οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης θα πρέπει να συμπορεύονται με τις φυσικές δυνάμεις και όχι να συγκρούονται με αυτές (προσέγγιση ήπιων μεθόδων προστασίας).
 Ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας των ακτών με την αποκατάσταση της ισορροπίας των ιζημάτων.
 Συνυπολογισμός του κόστους της διάβρωσης των ακτών κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις.
 Ενεργή και μακροχρόνια σχεδιασμένη αντίδραση στη διάβρωση των ακτών. Πρέπει να αξιολογείται συγκριτικά το τι διακυβεύεται και ποια είναι τα κόστη και οι συνέπειες των διαφορετικών επιλογών.
 Ενδυνάμωση της γνωστικής βάσης σχετικά με τη διαχείριση της διάβρωσης των ακτών και σχεδιασμός, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες και ότι εφαρμόζονται οι καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών «σκληρών Έργων» (Τοίχοι, κυματοθραύστες, θωράκιση ακτών με ογκόλιθους κλπ) και των «Ήπιων Έργων» προστασίας των ακτών προκύπτει από το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Παράκτιες Ζώνες (European Code of conduct for coastal zones):
Σκληρές μέθοδοι Προστασίας των Ακτών: Εγκαταστάσεις κατασκευών που αποσκοπούν στην αντίσταση της ενέργειας των κυμάτων και των παλιρροιών (αμετακίνητοι υδατοφράκτες). Τέτοιες κατασκευές περιλαμβάνουν κυματοθραύστες, τοίχους, πρόβολους λιθορριπών-ογκολίθων που σχεδιάζονται ως επιχώματα-φράγματα στην παράκτια ζώνη.
Ήπιες μέθοδοι Προστασίας των Ακτών: Εγκαταστάσεις στοιχείων και τεχνικών διατάξεων που εργάζονται μαζί με την φύση, τροποποιώντας φυσικά συστήματα που μπορούν να προσαρμοστούν στην ενέργεια των κυμάτων, των παλιρροιών και του ανέμου. Αυτή η προσέγγιση έχει οικονομικά πλεονεκτήματα καθώς ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραδοσιακών κατασκευών.
Με βάση τα πορίσματα από :
1. την Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος IPCC των Ηνωμένων Εθνών (IPCC – UNEP, Nobel Prize 2007)
2. την μελέτη EUROSION που έγινε για λογαριασμό της Ε.Ε.
3. το Πρόγραμμα Διαβαλκανικής Συνεργασίας για τις ακτές BEACHMED
4. τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA Report No6/2006)
5. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος («ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»)
προτείνεται η απομάκρυνση από τις σκληρές μεθόδους και η υιοθέτηση των ήπιων μεθόδων και έργων προστασίας των ακτών από την διάβρωση, καθώς επισημαίνεται ότι τα παραδοσιακά ‘σκληρά’ έργα δεν αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της διάβρωσης, είναι δαπανηρά και προκαλούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση από τις σκληρές στις ήπιες παρεμβάσεις στις ακτές που είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτές και αποδεκτές. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ προωθούνται οι ήπιες μέθοδοι προστασίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαρκώς εντεινόμενη διάβρωση των Ακτών επιτάσσει την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι Ήπιες Μέθοδοι προστασίας εκπληρώνουν αυτό τον ρόλο προβάλλοντας βιώσιμες λύσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης με το μικρότερο δυνατό κόστος και τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις.
Συνοψίζοντας, από την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών:
Ανάδειξη παράκτιων περιοχών που χρήζουν προστασίας από την διάβρωση με την θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων. Καθορισμός και διαβάθμιση των προτεραιοτήτων ανάλογα με την επικινδυνότητα ως προς την έκταση και τον ρυθμό του διαβρωτικού φαινομένου.
Προκήρυξη μελετών ήπιας προστασίας των ακτών από την διάβρωση. Εξάντληση της δυνατότητας χρήσης αποκλειστικά ήπιων έργων και τεχνικών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση αντί των «σκληρών-βαρέων» που προκαλούν δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη.
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τεχνικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, μικρού χρόνου υλοποίησης και χαμηλού κόστους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η διάβρωση σε μεγαλύτερα τμήματα ακτών. Προτείνεται να εφαρμοστούν Ήπιες Μέθοδοι Προστασίας των Ακτών, αποφεύγοντας τα αρνητικά παραδείγματα άλλων περιοχών της Χώρας μας (πχ Νομός Κορινθίας).
Παρακολούθηση του φαινομένου της διάβρωσης και αξιολόγηση της απόδοσης και των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη όλων των έργων προστασίας των ακτών από ανεξάρτητο Φορέα σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ» /
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η πρώτη παρέμβαση έγινε πριν από 15 χρόνια

Οι ήπιες μεθόδοι αντέχουν στο χρόνο

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
Gallery | This entry was posted in Διάβρωση Ακτών and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s