GREEN MARKETING


Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Το πράσινο μάρκετινγκ είναι το μάρκετινγκ προϊόντων τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιβαλλοντικά ασφαλή. Ενώνει επιχειρηματικές πρακτικές και προϊόντα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον ενώ παράλληλα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Αναπτύσσει στρατηγικές προτάσεις και λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για οικολογικά προϊόντα

Η 10ετία του 1990 χαρακτηρίστηκε ως η «δεκαετία της Γης» και άνοιξε τον διάλογο για την αειφορία, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα ζωής. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να προσαρμόζονται σε μια νέα κατάσταση και το μάρκετινγκ άρχισε σοβαρά να συζητά τα παραπάνω και να ανοίγει το δρόμο σε μια καλύτερη ζωή για την επιχείρηση και τους καταναλωτές.
Στην Ελλάδα τα πράγματα εξελίσσονται συνήθως με σημαντική υστέρηση στην προσφορά οικολογικών προϊόντων σε ποσότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές (διαμορφώνονται από τη ζήτηση που είναι ακόμη χαμηλή). Οι αλλαγές όμως στη νοοτροπία και την επιχειρηματικότητα είναι «προ των πυλών» γιατί όταν ο πελάτης απαιτήσει οικολογικό προϊόν, οι Έλληνες παραγωγοί θα προσαρμοστούν αφού η οικολογία είναι μονόδρομος.
Έτσι το Μάρκετινγκ έχει να αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις που οδηγούν στην επανάσταση του πράσινου εμπορίου:
1. να επικοινωνεί σωστά και να πείθει την Έλληνα καταναλωτή για το προϊόν και να αναδείξει οικολογικό τρόπο ζωής
2. να καινοτομεί με νέα προϊόντα

Τα θέματα αυτά είναι στην καθημερινότητα των Ελληνικών δυναμικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διάσταση της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης. Σε ειδική ημερίδα ετησίως, το Ερευνητικό Εργαστήρι Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) σε συνεργασία με το κέντρο Αειφορίας (CSE), ενημερώνουν για το «Πράσινο Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σε βάθος διερεύνηση της αντίληψης και ανταπόκρισης των Ελλήνων καταναλωτών σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, προκειμένου να αποτελέσουν εργαλείο ευαισθητοποίησης των στελεχών μάρκετινγκ και επικοινωνίας γύρω από την ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή των αρχών και πρακτικών του Πράσινου Μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Παράλληλα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ποσοτικής πανελλαδικής έρευνας σε 700 καταναλωτές για την αντίληψη, στάση και συμπεριφορά τους απέναντι στις περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εστίαση στο Πράσινο Μάρκετινγκ.
Για τα ΡΟΔΙΑΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, εξασφαλίσαμε την παρακάτω συνέντευξη από τον πρόεδρο της διοργάνωσης, κ Γεώργιο Αυλωνίτη, καθηγητή Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρο της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Οι ερωτήσεις είναι πολύ επίκαιρες και οι απαντήσεις καθορίζουν τις τάσεις στη σύγχρονη ζωή και επιχειρηματική ανάπτυξη. Περιλαμβάνεται ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που ο καθηγητής παρουσίασε για πρώτη φορά στην ημερίδα.
Άντα Καραγιάννη
MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες
PraxisPlus
Αμερικής 101
Ρόδος
info@praxisplus.gr, τηλ 22410 24095

Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης – Η Συνέντευξη
Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

1) Υπάρχει η άποψη ότι το «Πράσινο Μάρκετινγκ» είναι μόδα. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;

Σίγουρα δεν είναι μόδα καθώς καταρχήν έχει μια μακροχρόνια ιστορία. Η Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ (ΑΜΑ) είχε ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση ήδη από τις αρχές του 1975. Αποτέλεσμα εκείνης της προσπάθειας ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου με τον τίτλο «Οικολογικό Μάρκετινγκ». Το πρώτο βασικό κύμα του Green Marketing εκδηλώθηκε στη δεκαετία του 1980, κατά την οποία η Ένωση Μάρκετινγκ (ΑΜΑ) εξέδιδε εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις οποίες παρουσίαζε σε εταιρίες που, εκτός από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, έδειχναν και την ανάλογη ευαισθησία σε θέματα οικολογίας. Το 1987 η Παγκόσμια Οργάνωση για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη συνέταξε μια πρώτη μελέτη, η οποία περιλάμβανε βασικές αρχές σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη. Ακολούθησαν αντίστοιχες μελέτες και από τοπικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.

Το δεύτερο κύμα εκδηλώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση και σοβαρότητα. Τα διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα και η εκδήλωση παθήσεων που οφείλονται στη μόλυνση του περιβάλλοντος, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και ανάδειξαν την αναγκαιότητα λήψης σχετικών μέτρων. Με ηγέτη για μια ακόμη φορά τις Η.Π.Α., ξεκίνησαν οργανωμένες δραστηριότητες από κάθε φορέα. Κράτος, πολίτες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις άρχισαν με μεγάλη σοβαρότητα να ανασυντάσσονται και να θέτουν ως προτεραιότητα τη διάσωση του περιβάλλοντος. Με τις τωρινές παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες καμία επιχείρηση μικρή ή μεγάλη που δραστηριοποιείται εγχώρια ή στις διεθνείς αγορές δεν μπορεί να αγνοήσει τη σύγχρονη περιβαλλοντική πραγματικότητα. Εξάλλου, στοιχεία απ’ όλο τον κόσμο δείχνουν ότι οι «πράσινοι» καταναλωτές είναι πλέον πραγματικότητα. Παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στην κατανάλωση οικολογικών προϊόντων τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις κυρίως στις Η.Π.Α., στις Σκανδιναβικές χώρες, όπως και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου γίνεται συνειδητή επιλογή «πράσινων» προϊόντων. Το ερώτημα που τίθεται είναι: μπορεί μια Ελληνική επιχείρηση με εξαγωγικούς προσανατολισμούς να διεισδύσει στις αγορές/χώρες που προανέφερα χωρίς να έχει αναπτύξει «πράσινη» επιχειρηματικότητα υιοθετώντας βασικές αρχές «πράσινου» Μάρκετινγκ;

Είναι εμφανές λοιπόν ότι το «Πράσινο» Μάρκετινγκ μόνο μόδα δεν είναι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς συμβάλει στην Αποτελεσματική Προστασία του Περιβάλλοντος, στη σωστή χρήση των Φυσικών Πόρων και στη διατήρηση υψηλού και σταθερού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

2) Πρόσφατα παρουσιάσατε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με το «Πράσινο» Μάρκετινγκ. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας;

Είναι γεγονός ότι αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και επιχειρήσεων και οι καταναλωτές εμφανίζονται πρόθυμοι να ανταμείψουν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση. Παρατηρείται ανοδική πορεία στην αγορά φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων παρά την οικονομική κρίση και ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων καταναλωτών είναι διατεθειμένο να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή, και μάλιστα μέχρι 6-10% παραπάνω, για ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Επίσης, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών έχει υιοθετήσει για τα καλά τη διαδικασία της ανακύκλωσης και έχει προβεί σε αντικατάσταση συσκευών του νοικοκυριού με καινούργιες χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, π.χ. λαμπτήρες, κλιματιστικά κ.λπ. Βέβαια, και ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι σημαντικός καθώς σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος από τις πιο γενικές ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση εκπομπής ρύπων, η μείωση τοξικών αποβλήτων με την υιοθέτηση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχρι τις πιο ειδικές, όπως η μείωση περιττής συσκευασίας, η αποφυγή χρήσης φυτοφαρμάκων και η διανομή προϊόντων με οικολογικό τρόπο μέσω της χρήσης υβριδικών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων.

Επίσης είναι γεγονός ότι σιγά σιγά αυξάνει ο αριθμός των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις παραπάνω ενέργειες δείχνοντας μια αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση που πιστεύω ότι αποτελεί μονόδρομο στο πλαίσιο της μακροχρόνιας επιβίωσής τους.

3) Πολλοί υποστηρίζουν ότι η «πράσινη» ανάπτυξη προϋποθέτει μια σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών. Ποια είναι η άποψή σας;

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι «εκ των ων ουκ άνευ». Καταρχήν είναι γεγονός ότι πλειοψηφία των καταναλωτών πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύονται σε περιβαλλοντικές πολιτικές κυρίως για οικονομικά οφέλη, π.χ. αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση της εικόνας στην αγορά, διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό κ.λπ. Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εμφανίζει δυσπιστία στους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των επιχειρήσεων, πιστεύοντας ότι οι περισσότεροι ισχυρισμοί για τη φιλικότητα προς το περιβάλλον που δίνονται σε συσκευασίες ή διαφημιστικά μηνύματα, είναι αναληθείς και τείνουν να παραπλανούν παρά να ενημερώνουν τον καταναλωτή. Τέλος, μια άλλη σχετική διάσταση του θέματος, έχει να κάνει με την πιστοποίηση και την εξοικείωση των καταναλωτών με περιβαλλοντικά λογότυπα. Ενώ ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80% ισχυρίζεται ότι είναι πολύ σημαντική η πιστοποίηση ενός προϊόντος από ένα φορέα για να πειστεί ότι το προϊόν αυτό είναι όντως φιλικό προς το περιβάλλον, μόλις ένας στους πέντε καταναλωτές εμφανίζεται να γνωρίζει περιβαλλοντικά λογότυπα και πιστοποιήσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, πιστοποιήσεις βιολογικής γεωργίας, το λογότυπο ανακυκλώσιμης συσκευασίας, η οικολογική ετικέτα (eco-label), το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) κ.λπ.

4) Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Πιστεύω ότι όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες, είναι υπεύθυνοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η Πολιτεία θα πρέπει να συμβάλει προβάλλοντας περισσότερο την Πράσινη Ανάπτυξη και τις πολιτικές που την αποτελούν, με την ενίσχυση του μέτρου των πιστοποιήσεων και την ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και με την υποστήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας δίνοντας κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν τόσο την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών όσο και τη βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τις οδηγίες 2004/17/EC και 2004/18/EC παροτρύνει όλους τους δημόσιους οργανισμούς και φορείς της ένωσης να συμπεριλάβουν στις διαδικασίες που ακολουθούν για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που πρέπει να ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κριτήρια που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

5) Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και τι πρέπει να κάνουν για να βελτιωθεί η «πράσινη» επιχειρηματικότητα στη χώρα μας;

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της «πράσινης» επιχειρηματικότητας προκειμένου να ενδυναμωθεί η «πράσινη» τάση και να υπάρξουν πιο απτά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τις αρχές αυτές τις παρουσιάζω σε μορφή δεκαλόγου πράσινης επιχειρηματικότητας.

Ο Δεκάλογος της Πράσινης Επιχειρηματικότητας
1) Μακροχρόνια δέσμευση σε «πράσινες» πολιτικές ως ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
2) Συνεργασία με μη-κυβερνητικές οργανώσεις και με ομάδες ενδιαφέροντος (stakeholders) με σκοπό την ανεύρεση ιδεών και προτάσεων που αφορούν την «πράσινη» επιχειρηματικότητα.
3) «Χτίσιμο» νέας εταιρικής-επιχειρηματικής κουλτούρας άμεσα προσανατολισμένης σε «πράσινες» μεθόδους λειτουργίας μέσα από στοχοθέτηση, παροχή κινήτρων, εκπαίδευση και χρήση κατάλληλων μεθόδων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
4) Υιοθέτηση περισσότερο αναγνωρίσιμων, από μέρους των καταναλωτών, ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος όπως είναι για παράδειγμα η μείωση εκπομπής ρύπων και αποβλήτων, η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, η εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.
5) Ανάπτυξη πλήρους γκάμας και προώθησης των χρήσεων των «πράσινων» προϊόντων. Τα «πράσινα» προϊόντα θα πρέπει να αποδίδουν το ίδιο ή καλύτερα από εναλλακτικά προϊόντα και θα πρέπει να προσφέρουν τα οφέλη και την αξία που αναζητούν οι καταναλωτές, δηλαδή να είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά, να είναι υγιή και ασφαλή, να δίνουν κύρος και να είναι εύκολα στη χρήση τους. Με άλλα λόγια, τα «πράσινα προϊόντα» δε θα πρέπει να φαίνονται εξεζητημένα αλλά συνηθισμένα και να μην προσπαθούμε να κάνουμε τα συνηθισμένα προϊόντα να φαίνονται «πράσινα».
6) Εκπαίδευση των καταναλωτών με επικοινωνιακά μηνύματα τα οποία να συνδέουν τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά του προϊόντος με την αξία και τα οφέλη που αναζητούν οι καταναλωτές (π.χ. «προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα είναι πιο υγιεινά», «η σωστή διαχείριση της ενέργειας εξοικονομεί χρήματα», «η ηλιακή ενέργεια είναι πρόσφορη». Επίσης, τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά θα πρέπει να παρουσιάζονται ως λύσεις των αναγκών των πελατών (π.χ. οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποδίδουν και διαρκούν περισσότερο).
7) Προβολή ισχυρισμών που είναι σαφείς, διαφανείς και αληθείς αναφορικά με τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη που προσφέρουν στον καταναλωτή.
8) Πιστοποίηση των «πράσινων» προϊόντων με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου και έγκυρου φορέα για την απόκτηση ενός περιβαλλοντικού λογότυπου και εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της πιστοποίησης των «πράσινων» προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιήσεων «πράσινων» προϊόντων και κατ’ επέκταση τη μείωση της δυσπιστίας από πλευράς των καταναλωτών.
9) Βελτίωση της επικοινωνίας με τους καταναλωτές και διαρκής πληροφόρηση για καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, π.χ. γραμμή επικοινωνίας, εταιρικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, για το απορρυπαντικό Tide, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύο νερό (Tide Coldwater), η Procter & Gamble δημιούργησε μια διαδραστική ιστοσελίδα, η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες να υπολογίσουν την ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση του απορρυπαντικού με κρύο νερό, με βάση τις συνήθειες πλυσίματος που ακολουθούν, τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν (φυσικό αέριο ή ηλεκτρισμό) και τη γεωγραφική τους τοποθεσία.
10) Βελτίωση της λειτουργίας διανομής έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα «πράσινα» προϊόντα σε περισσότερα σημεία πώλησης.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Πράσινο Μάρκετινγκ and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s