Ανακύκλωση χαρτιού: Γιατί τη χρειαζόμαστε


Τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης χαρτιού αλλά παρόλα αυτά εξαιρετικά χρήσιμη.

Το πρώτο κομμάτι χαρτί όπως το γνωρίζουμε παρήχθη από κουρέλια το 105 μ.Χ. από τον Ts’ai Luin, ο οποίος ήταν μέλος του Ανατολικού Παλατιού του κινέζου αυτοκράτορα Han Ho Ti. Η κατανάλωση χαρτιού στις αρχές του20ου αιώνα (1915) ήταν μόλις 5.000.000 τόνους για ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα η ετήσια κατανάλωση είναι 40 φορές μεγαλύτερη, ξεπερνώντας τους 200.000.000 τόνους το χρόνο.TS’AI LUIN – Ο άνθρωπος που ανακάλυψε το χαρτί

Η ανακύκλωση του χαρτιού είναι μια διεργασία, που αν γίνεται σωστά, μπορεί να είναι οικονομικά συμφέρουσα, φιλική προς το περιβάλλον και να δίνει καλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί. Τότε μόνο μπορούμε να λέμε ότι ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού λειτουργεί σωστά και είναι αποτελεσματικό. Το χαρτί βέβαια δεν μπορεί να ανακυκλώνεται επ’ άπειρον. Μπορεί να ανακυκλωθεί 4-6 φορές καθώς οι ίνες γίνονται πιο κοντές και αδύνατες κάθε φορά. Καινούργιος πολτός πρέπει να προστεθεί στη διαδικασία για να διατηρηθεί η δύναμη και ποιότητα των ινών, επομένως όσο και να ανακυκλώνουμε δε θα εξαλείψουμε ποτέ την ανάγκη για καινούργιες (παρθένες) ίνες.

Καθώς η ζήτηση για χαρτί αυξάνει, περισσότερη ξυλεία χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες για πολτό ξύλου. Αυτό σημαίνει απώλεια φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων καθώς παλιά δάση αντικαταστάθηκαν από φυτείες ταχείας ανάπτυξης οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη βιοποικιλότητα σε όλα τα δάση.

Τι γλυτώνουμε

Για κάθε τόνο χαρτί που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση γλυτώνουμε

• Τουλάχιστον 30.000 λίτρα νερού (30 κυβικά)

• 3.000 – 4.000 KWh ηλεκτρισμού (αρκετό για ένα σπίτι για ένα χρόνο)

• 95% ατμοσφαιρικής ρύπανσης (συμπεριλαμβανομένου και μεθανίου εάν το χαρτί θάβεται)

Υπολογίζεται ότι στην περιοχή του Ν. Αιγαίου ότι το 28% των απορριμμάτων είναι χαρτί και χαρτόνι. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα σύνολο 238.555 τόνων απορριμμάτων που είναι η παραγωγή σε όλο το Ν. Αιγαίο, οι 66.795 είναι χαρτί και μόνο η Ρόδος παράγει 28.000 τόνους χαρτί. Μέχρι πριν από λίγο καιρό όλο αυτό θαβόταν στις χωματερές και στους ΧΥΤΑ. Όμως σιγά σιγά έχουν αρχίσει προσπάθειες για ανακύκλωση σε πολλά νησιά και πιο πρόσφατα και στο νησί μας.

Ανακύκλωση χαρτιού – Τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης

Η ανακύκλωση είναι τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης του χαρτιού με πρώτη την πρόληψη και δεύτερη την επανάχρηση χαρτιού. Αυτό σημαίνει ότι πριν στείλουμε χαρτί για ανακύκλωση θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο χαρτί, να το κρατήσουμε περισσότερο καιρό, να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και κατόπιν να το ανακυκλώσουμε* .

Ειδικότερα στον τομέα της πρόληψης χαρτιού μπορούμε για παράδειγμα να μην εκτυπώνουμε έγγραφα εάν δεν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική μορφή αντί την έντυπη για έγγραφα και εφημερίδες, να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ανταλλαγή εγγράφων, να μειώσουμε τον αριθμό των σχολικών βιβλίων, οδηγών κ.ά. που τυπώνονται κάθε χρόνο, να ζητήσουμε οι λογαριασμοί να μας έρχονται ηλεκτρονικά και να πληρώνονται ηλεκτρονικά κλπ.

Στον τομέα της επανάχρησης μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πρόχειρο την πίσω πλευρά εκτυπωμένων σελίδων, να ξαναχρησιμοποιούμε τα σχολικά βιβλία και βοηθήματα περισσότερες από μία φορές, να χρησιμοποιούμε ξανά τετράδια και άλλη γραφική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλπ.

Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε

Δυστυχώς δεν ανακυκλώνεται όλο το χαρτί που παράγεται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά ευτυχώς το περισσότερο. Οι σημαντικότερες κατηγορίες χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί είναι:

• Λευκό χαρτί γραφείου

• Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικοί κατάλογοι και φυλλάδια

• Σχολικό βιβλίο

• Χαρτόνι

• Ανάμικτο ή έγχρωμο χαρτί

• Χαρτί από εκτυπώσεις

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στη διαδικασία ανακύκλωσης είναι σημαντικό οι καταναλωτές να προτιμούν τα ανακυκλωμένα προϊόντα διαφορετικά εάν δεν υπάρχει αγορά δεν μπορεί να υπάρξει και παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού.

Η ανακύκλωση στη Ρόδο

Πριν από λίγο καιρό στο νησί μας δεν υπήρχε καθόλου ανακύκλωση. Όλο το χαρτί θαβόταν στην αρχή στις χωματερές και αργότερα στο ΧΥΤΑ. Ωστόσο άρχισαν δειλά δειλά κάποιες εθελοντικές προσπάθειες ανακύκλωσης από διάφορους φορείς όπως παλαιότερα από το Σύλλογο Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και πιο πρόσφατα από το Εργαστήριο του Δ. Οικονομίδη σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

Αυτό έκανε την αρχή για να αρχίσει η πιο οργανωμένη ανακύκλωση χαρτιού στο νησί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εταιρείες που συλλέγουν χαρτί για ανακύκλωση.

Οι Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου

Η μία από αυτές τις εταιρείες είναι οι «Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου». Είναι η μοναδική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) που δραστηριοποιείται στο νησί και που σκοπό έχει την προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης και την επένδυση όποιων χρημάτων προκύψουν σε κοινωφελείς σκοπούς. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Χρ. Τσιγάντε 3, πίσω από το πρατήριο καυσίμων της ΕΚΟ απέναντι από το 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου.


Οι σκοποί της εταιρείας – Τι έχει πετύχει μέχρι τώρα

Οι σκοποί της εταιρείας είναι να συνδυάσει τον εθελοντισμό, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η ανακύκλωση. Μέσα από τη συγκεκριμένη μορφή επιχειρηματικότητας δημιουργεί μια υγιή επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό μαζί με εθελοντές, παράγει οικονομικούς πόρους που όμως διαθέτει σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς και όλα αυτά εκτρέποντας από την ταφή μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού που οδηγείται στην ανακύκλωση με όλα τα οφέλη που αναφέρουμε παραπάνω.

Η συνεργασία με το Δήμο Ρόδου δίνει επίσης μια άλλη διάσταση στο όλο εγχείρημα. Εάν αυτό πετύχει η Ρόδος θα είναι η πρώτη περιοχή που ο Δήμος μαζί με μια κοινωνική επιχείρηση θα συνεργαστούν στην ανακύκλωση υλικών. Θα είναι επίσης μια προσπάθεια που ίσως δεν θα μπορούσαν οι δύο φορείς να πετύχουν μόνοι τους.

Η πρώτη ημέρα συλλογής χαρτιού

Ανακύκλωση κάθε μέρα

Η εταιρεία πλέον δέχεται χαρτί από τους πολίτες καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα και κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι. Πρόσφατα ψηφίστηκε και μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ρόδου και σε λίγες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει η συνεργασία αυτή.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λοιπόν μπορούν να «καταθέτουν» το χαρτί τους εκεί ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να καλούν της εταιρεία στα 6944503883 και 2241034944 για να γίνεται συλλογή από το σημείο που θα υποδείξουν. Ήδη μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού έχουν συμφωνήσει να διαθέτουν το χαρτί τους στην ΑΜΚΕ για να προωθείται για ανακύκλωση.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η επιτυχία της ανακύκλωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοτικότητά της. Κομμάτι της αποδοτικότητας είναι για τους «Εθελοντές» η ταχύτητα της διαλογής του χαρτιού. Όσες και όσοι λοιπόν φέρνουν ή στέλνουν χαρτί για ανακύκλωση πρέπει να προσέχουν δύο βασικά πράγματα:

α) Το χαρτί να μπορεί να ανακυκλωθεί, να ανήκει δηλαδή στις κατηγορίες που αναφέρουμε παραπάνω

β) Να το έχουν ξεχωρίσει στις παραπάνω κατηγορίες ώστε να είναι πιο εύκολη η διαλογή και συσκευασία του.

Η εταιρεία καλεί όλους τους Ροδίτες και Ροδίτισσες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια η οποία βασίζεται στον εθελοντισμό και μοναδικό σκοπό έχει την στήριξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων στο νησί μας. Χωρίς να είναι κανείς αντίθετος στις επιχειρηματικές προσπάθειες των ιδιωτών δεν μπορεί να μην στηρίξει ολόψυχα μια τέτοια προσπάθεια.

* Άρθρο 4 του αναθεωρημένου Πλαισίου Αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ).

Πηγές:
http://www.wasteonline.org.uk/
• Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (http://www.ecorec.gr )

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Ανακύκλωση. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s