Ηλεκτρική Ενέργεια στη Ρόδο: Ακριβή και δυσεύρετη


€ 122.743.875 στοίχισε η εισαγωγή πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο το 2010 σε μια εποχή οικονομικής κρίσης.
€24.548.775 το όφελος για την οικονομία μόνο από εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20%, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη

Τοπίο στο σκοτάδι

ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ:Ο μοναδικός σταθμός του νησιού, καταναλώνει αποκλειστικά μαζούτ και ντίζελ

Ακριβή είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο αλλά και δυσεύρετη. Ακριβή γιατί η παραγωγή της γίνεται από τη ΔΕΗ μόνο από ορυκτά καύσιμα, μαζούτ και ντίζελ, με πολύ υψηλό κόστος και δυσεύρετη για τρεις λόγους:
1. Δε γίνεται καμία προσπάθεια εξοικονόμησης από κανέναν με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχει εκτοξευθεί η ζήτηση. Δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική εξοικονόμησης, δεν τίθενται στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση και δε λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση.

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί πολλές πηγή σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας

2. Η διείσδυση των ΑΠΕ και γενικότερα των καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας, είναι ακόμα πολύ μικρή. Το αποτέλεσμα είναι, λόγω της αύξησης της ζήτησης, να απαιτείται κάθε φορά η εγκατάσταση νέων ρυπογόνων μονάδων για τις οποίες δικαιολογημένα υπάρχουν αντιδράσεις από τους πολίτες.

3. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη ικανότητα του νησιού στην παραγωγή ενέργειας, δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πόση ενέργεια μπορούμε να παράγουμε.

Μόνο η νέα Μαρίνα Ρόδου απαιτεί 10 MW ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Ρόδου.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας όπως καταγράφτηκε από την ίδια τη ΔΕΗ. Ο πίνακας αυτός δείχνει πόσο έχει αυξηθεί η ζήτηση τα τελευταία χρόνια με τα γνωστά προβλήματα που πάντα την ακολουθούν. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των κλινών τα τελευταία χρόνια, στην ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης των υποδομών (π.χ δημοτικός ηλεκτροφωτισμός) αλλά και στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και προτύπων λόγω και της κλιματικής αλλαγής (μεγάλη χρήση κλιματιστικών, αύξηση της οικιακής κατανάλωσης κλπ).

Η εξέλιξη της παραγωγής τα τελευταία 15 χρόνια

Έτος — Παραγωγή (σε μεγαβατώρες)
1996: 393.205 MWh
1997: 424.684 MWh
1998: 465.816 MWh
1999: 503.812 MWh
2000: 551.009 MWh
2001: 584.018 MWh
2002: 604.954 MWh
2003: 650.025 MWh
2004: 662.419 MWh
2005: 675.755 MWh
2006: 700.045 MWh
2007: 743.161 MWh
2008: 760.561 MWh
2009: 761.421 MWh
2010: 764.593 MWh

Με λίγα λόγια παρατηρεί κανείς ότι σε 15 χρόνια η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, άρα και η ζήτηση, αυξήθηκε 94,5%, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε.

Πού παράγεται αυτή η ενέργεια

Το 1996 ήταν η χρονιά που έγινε η μεγάλη επέκταση στο σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ στη Σορωνή με την εγκατάσταση τεσσάρων νέων μηχανών, τριών μηχανών βάσεως και ενός αεριοστρόβιλου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν ακόμα δύο αεριοστρόβιλοι και είκοσι Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ). Οι μηχανές αυτές προστέθηκαν σε τέσσερις μονάδες βάσης και δύο αεριοστρόβιλους που ήδη υπήρχαν τότε, εκ των οποίων ο ένας αποσύρθηκε πέρσι λόγω παλαιότητας και βλάβης. Το σύστημα ενισχύεται τους θερινούς μήνες με Η/Ζ που εγκαθίστανται εκτός του σταθμού.
Συνολικά αυτή τη στιγμή ο σταθμός ΑΗΣ Σορωνής φιλοξενεί:

Οι μονάδες παραγωγής στον ΑΗΣ Σορωνής

MOΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ —- Εγκατεστημένη Ισχύς

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Δύο (2) —- 30 ΜW
ΑΕΡOΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Τέσσερις (4) —- 93 MW
ΜΟΝΑΔΕΣ DIESEL: Πέντε (5) —- 84,5 MW
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ: Είκοσι (20) —- 25 MW
Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς —- 232,5 MW

Η Συμμετοχή των ΑΠΕ
Μικρή είναι ακόμα η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκή) στο σύνολο της παραγωγής παρόλο που έχει γίνει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας η παραγωγή αιολικής ενέργειας το 2010 έφτασε τις 54.913,20 MWh, συμμετείχε δηλαδή σε ποσοστό 7,18% στην παραγωγή. Την ίδια ώρα η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά έφτανε τις 1.879,39 ΜWh, με πολύ μικρότερο ποσοστό στην παραγωγή (0,25%).

Αιολικό Πάρκο στο Μεσσαναγρό με μικρή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης

Παραγωγή αιολικής ενέργειας στη Ρόδο

Έτος — Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας — Συμμετοχή στο σύνολο της παραγωγής
2008: —- 31.594,20 MWh — 4,15%
2009: —- 46.207,30 MWh — 6,07%
2010: —- 54.913,20 MWh — 7,18%

Μικρή σχετικά η διείσδυση των φωτοβολταϊκών


Σύμφωνα με την απάντηση που απέστειλε στη Βουλή των Ελλήνων ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Αϊβαλιώτη (αριθ. 21620/23.8.2011), η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στη Ρόδο είναι 26,35 MW από τρία πάρκα ενώ σε φάση κατασκευής βρίσκονται άλλα δύο πάρκα με ισχύ 23,1 MW. Επί πλέον έχουν διασυνδεθεί στο δίκτυο της Ρόδου φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,97 MW. Άρα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα είναι 28,32 MW ενώ το 2012 αναμένεται να φθάσει τα 51,42 MW με στόχο να καλυφθεί το ανώτατο προβλεπόμενο από το Ν. 2244/1994 όριο του 30% της ετήσιας αιχμής του συστήματος που σήμερα είναι 61,8 MW (206*30%).
Το ενδιαφέρον όμως κομμάτι στην απάντηση του κ. Ζερβού είναι εκείνο που αναφέρεται στα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα της Ρόδου για την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ επειδή το σύστημα της Ρόδου είναι απομονωμένο (μη διασυνδεμένο) δημιουργούνται προβλήματα στη συνεργασία των σταθμών ΑΠΕ με τους Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής και στην ευστάθεια του συστήματος. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αποδοτικότητα των ΑΠΕ σε συνθήκες μη ευνοϊκές (π.χ έλλειψη ανέμων). Επομένως, σύμφωνα με το κ. Ζερβό, η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών σταθμών θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της ζήτησης έστω και εάν δεν απαιτείται η λειτουργία τους.
Από τα παραπάνω συνάγονται τρία συμπεράσματα
1. Η Ρόδος δε θα μπορεί να έχει περισσότερη από 30% της αιχμής εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ.
2. Οι θερμικοί σταθμοί ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της ζήτησης.
3. Εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο είναι απαραίτητη η διασύνδεση του νησιού με κάποιο ηπειρωτικό σύστημα και η αναβάθμιση του δικτύου.

Η ευστάθεια του δικτύου είναι ένα πρόβλημα για τη διείσδυση των ΑΠΕ, ιδιαίτερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Πόσο κοστίζει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο

Ενώ όμως η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας κοστίζει λιγότερο, η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα είναι πολύ δαπανηρή. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα το καύσιμο που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στο νησί μας είναι μαζούτ και ντίζελ αποκλειστικά, καύσιμα που είναι πανάκριβα αλλά και ρυπογόνα. Οι τιμές τους κυμαίνονται και αυτή την περίοδο δεν είναι στα υψηλότερα επίπεδα. Η ΔΕΗ για τη συνολική παραγωγή ρεύματος κατανάλωσε τη χρονιά που μας πέρασε 146.974 τόνους μαζούτ και 37.985 χιλιόλιτρα (κυβικά μέτρα) ντίζελ.
Το κόστος αυτής της κατανάλωσης με σημερινές τιμές είναι € 122.743.875. Με τις τιμές σταθερές, σε μια δεκαετία έχουμε πληρώσει 1,2 δισεκ. ευρώ για εισαγωγές πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για τις ανάγκες της Ρόδου, ποσό ίσο περίπου με αυτό που έψαχνε η κυβέρνηση μέσα από σκληρές περικοπές μισθών και συντάξεων και επιβολή φόρων.

Η εξέλιξη της κατανάλωσης καυσίμου στη Ρόδο τα τρία τελευταία χρόνια
Έτος — ΜΑΖΟΥΤ(σε τόνους) — Ντήζελ (σε κυβικά μέτρα)
2008: —- 145.722 τόνοι —- 44.251 κ.μ
2009: —- 147.834 τόνοι —- 39.893 κ.μ
2010: —- 146. 975 τόνοι —- 37.985 κ.μ

Όλη η παραγώμενη ενέργεια προέρχεται από την καύση πανάκριβων ορυκτών καυσίμων, μαζούτ και ντίζελ


Μακροχρόνια η τιμή του μαζούτ και του ντίζελ αναμένεται να αυξηθεί πολύ, λόγω της αυξημένης ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ από το 2013 και μετά η κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ορυκτά καύσιμα θα κοστίζει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, κατά 40% ακριβότερα λόγω των δεσμεύσεων της χώρας για την προστασία του κλίματος. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο χώρας οι λογαριασμοί της ΔΕΗ θα επιβαρυνθούν με 1,5-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι η κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνουμε μας κοστίζει 0,173€ μόνο εξαιτίας του καυσίμου. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε το υπόλοιπο κόστος παραγωγής (μισθοί, συντήρηση, αναλώσιμα κλπ) οπότε η κάθε κιλοβατώρα υπολογίζεται ότι κοστίζει για το νησί μας 0,40€.
Οι ΑΠΕ στην υπόλοιπη χώρα

Ο στόχος για το 2020 με τον κανόνα του 20-20-20 είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να φτάσει το 40% σε εθνικό επίπεδο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) έφτασε τα 2.022 MW ενισχυόμενη κατά 283 MW σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο του 2010. Η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς είναι 1.432 MW, τα φωτοβολταϊκά 341 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά 206 MW, και η βιομάζα 41 MW. Οι υπόλοιπες μορφές αφορούν γεωθερμία, ηλιοθερμία και υβριδικά συστήματα και είναι πρακτικά πολύ χαμηλές.

Νέο Αιολικό Πάρκο στη Νότια Ρόδο

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς από ΑΠΕ στην Ελλάδα (πηγή ΥΠΕΚΑ, από εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 23/9/2011)

Μορφή ΑΠΕ —- Εγκατεστημένη Ισχύς (30/6/ 2011)
Αιολικά: —- 1431,9 MW
Φωτοβολταϊκά: —- 341,1 MW
Μικρά Υδροηλεκτρικά: —- 205,6 MW
Βιομάζα: —- 43,5 MW
Σύνολο: —- 2022,1 MW

Το μέλλον στο νησί μας

Η κατάσταση μελλοντικά αναμένεται να είναι μάλλον χειρότερη όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας για τέσσερις λόγους:
1. το νέο εργοστάσιο δε φαίνεται στον ορίζοντα,
2. το παλιό δεν αντέχει περαιτέρω επεκτάσεις
3. δε γίνεται καμία προσπάθεια για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
4. νέες υποδομές δημιουργούνται (μαρίνα, καρνάγιο,νέα ξενοδοχεία) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν υπάρχει επάρκεια ενέργειας για αυτές
5. η διείσδυση των ΑΠΕ δεν αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη, τουλάχιστον άμεσα

Μετά από 17 χρόνια, το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση


Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα μαρίνα θα απαιτεί ενέργεια 15 MW και το καρνάγιο άλλα 5 MW. Μόνο δηλαδή για να λειτουργήσουν δύο νέες υποδομές χρειαζόμαστε αύξηση 10% της συνολικής ισχύος. Εξάλλου μεγάλες θαλαμηγοί και σκάφη που προσέγγισαν φέτος το νησί μας δεν μπόρεσαν να πάρουν ρεύμα και αναγκάστηκαν να πάνε απέναντι στις τουρκικές μαρίνες και στη μαρίνα της Κω.

Το καρνάγιο θα απαιτήσει 5 επιπλέον MW, μαζί με τη νέα μαρίνα 15 MW

Από όλα τα παραπάνω το άμεσα εφικτό και αυτό που η τοπική ηγεσία και οι πολίτες και επιχειρήσεις του νησιού μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα είναι εξοικονόμηση ενέργειας. Μια εξοικονόμηση της τάξης του 20%, που είναι εύκολο να γίνει με δεδομένες τις σπατάλες σε δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά δίκτυα, θα απέφερε οικονομία από καύσιμα της τάξης των € 24.548.775.

Η εξοικονόμηση είναι η καλύτερη, η πιο εύκολη και η πιο άμεση λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ρόδου


Όμως θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός τόσο από το Δήμο της Ρόδου όσο και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, πράγμα που δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι η διοργάνωση συνεδρίων και διαφημιστικών εκστρατειών στο εξωτερικό, που βεβαίως χρειάζονται, όμως χωρίς να σκεπτόμαστε ότι δεν υπάρχουν βασικές υποδομές και σωστή αντίληψη της ανάπτυξης. Η ενέργεια και η διαχείρισή της είναι ένας βασικός πυλώνας της ανάπτυξης ενός τόπου. Φοβόμαστε λοιπόν ότι αυτά θα γίνουν μπούμερανγκ εάν τώρα δε σχεδιάσουμε τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και πώς θα την πετύχουμε. Στο κάτω κάτω η εύρεση πόρων και η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν μπορεί να προέρχεται μόνο από το στραγγάλισμα των εισοδημάτων των πολιτών.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Ηλεκτρική Ενέργεια. Bookmark the permalink.

One Response to Ηλεκτρική Ενέργεια στη Ρόδο: Ακριβή και δυσεύρετη

  1. Ο/Η rodanthi λέει:

    Φαντάζομαι ότι τώρα πια θα έχει αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από τα φωτοβολταικα συστήματα… Είναι κρίμα να μην τα εκμεταλλευόμαστε γιατί είναι πολύ οικονομικά και συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s