Τα αποτελέσματα της έρευνας της Μεσόγειος SOS για το νερό στη Ρόδο


Το λογότυπο της έρευνας

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στο
εδώ
και τα πλήρη στοιχεία με πίνακες και διαγράμματα στο
εδώ

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS διενήργησε μια πρωτοποριακή έρευνα με τίτλο «Απο-Τιμώντας το Νερό» σχετικά με την οικιακή χρήση του νερού το διάστημα Δεκεμβρίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012 σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, περιλαμβανομένης και της Ρόδου. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και αποσκοπούσε στην καταγραφή της σχέσης των νοικοκυριών με τον πολυτιμότερο φυσικό πόρο και στην προώθηση, με εμπεριστατωμένα στοιχεία, των απαιτούμενων βημάτων για την ορθολογική χρήση και τη βιώσιμη διαχείρισή του.

Φάνηκε ότι ι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αξιοποίησης των μη συμβατικών υδατικών πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση των νερών των βιολογικών καθαρισμών ή των γκρίζων νερών σε επίπεδο οικείας

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
94 άτομα, 51 άνδρες και 43 γυναίκες
ΗΛΙΚΙΑ
88,3% 18-59 ετών
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανώτατη εκπαίδευση 68,1%, Λύκειο 20%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Υπάλληλοι (45,7%), Ελεύθεροι Επαγγελματίες (21,3%), Οικιακά (8,5%), Φοιτητές (6,4%)
ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
91,5%
Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μπάνιο και πλύσιμο ρούχων και πιάτων
ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
31,7% (11,5% το πανελλαδικό ποσοστό)
ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
38,3%
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
36,2%
ΝΤΟΥΣ/ΜΠΑΝΙΕΡΑ
Ντους 94,7%, Μπανιέρα 5,3%
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
42,6%
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Έλλειψη ενημέρωση, έλλειψη οικονομικών κινήτρων και κόστος εξοπλισμού
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
70,2%
ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
53,2% ΟΧΙ 46,8 ΝΑΙ

Τα κυριότερα αποτελέσματα για τη Ρόδο

Η ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα πήραν μέρος 51 άνδρες και 43 γυναίκες. Το 88,3% του δείγματος είναι ηλικίας 18-59 ετών, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ηλεκτρονική μορφή του. Το μορφωτικό επίπεδο ήταν Ανώτατης Εκπαίδευσης (σχεδόν 68,1%) ενώ 45,7% των συμμετεχόντων είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 21,3% ελεύθεροι επαγγελματίες και ένα σημαντικό 8,5% δήλωσε ως κύρια απασχόληση οικιακά. Να σημειώσουμε επίσης ότι μόλις το 6,4% ήταν φοιτητές, παρά το γεγονός ότι στην πόλη της Ρόδου υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα.

Συμπεράσματα

Ευαισθητοποιημένοι αλλά …

Όπως προέκυψε και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας, ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη Ρόδο, είναι η ανεπάρκεια της ενημέρωσης και οι ελλιπείς γνώσεις που έχουμε σε σχέση με τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. Παρ’ όλο που οι συμμετέχοντες στην έρευνα αφιέρωσαν χρόνο για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και κατά συνέπεια είναι ευαισθητοποιημένοι και τους απασχολούν τα ζητήματα διαχείρισης, εντούτοις δεν νοιώθουν επαρκώς ή σε βάθος ενημερωμένοι.
Αντιστοίχως με το πανελλαδικό δείγμα, το 70,2% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Άρα προκύπτει ακόμα πιο εμφατικά η ανάγκη ουσιαστικής και σε βάθος ενημέρωσης του ευρέως κοινού σε ζητήματα που αφορούν το νερό.

Η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων περνά και μέσα από τις καθημερινές μας πρακτικές

Δε φταίω εγώ

Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι σε σημαντικό ποσοστό (53,2%) δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται το νερό της βρύσης τους, καθώς και ότι δεν ξέρουν πόσα κυβικά καταναλώνουν (ποσοστό 42,6%). Αντιστοίχως, η αξιολόγηση των χρήσεων όπου γίνεται η μεγαλύτερη σπατάλη μέσα στο σπίτι αναδεικνύει την έλλειψη γνώσης που έχουμε για το ποιες συνήθειές μας είναι οι πιο υδροβόρες. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός, ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι πολίτες θεωρούν πως η προσωπική συμπεριφορά τους επηρεάζει λίγο την κατάσταση του πόρου σε κάθε περιοχή (69,1% αξιολογεί ότι έχει μικρή ή καθόλου επίδραση ενώ 30,9% ότι έχει μεγάλη). Αυτό αναδεικνύει και πάλι την προβληματική σχέση που έχουμε ως κοινωνία, και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με τον απαραίτητο για την επιβίωσή μας φυσικό πόρο. Μάς αρκεί και απαιτούμε να τρέχει από τη βρύση μας, αλλά δεν επιδιώκουμε να μάθουμε από πού προέρχεται και τι συνέπειες μπορεί να έχει η δική μας συμπεριφορά στο περιβάλλον και σε άλλες κοινωνίες.
Από την άλλη πλευρά θεωρούν κατεξοχήν μεγάλο καταναλωτή τον τουρισμό (77,5%), τη γεωργία (50%) καθώς και τις πισίνες (45,7%). Το μεγάλο ποσοστό που εμφανίζεται στον τουρισμό ως προς την επίδραση του στους υδάτινους πόρους διαφοροποιεί και τα αποτελέσματα για τη Ρόδο σε σχέση με τα πανελλαδικά.Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης
Εντούτοις φαίνεται ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αξιοποίησης των μη συμβατικών υδατικών πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση των νερών των βιολογικών καθαρισμών ή των γκρίζων νερών σε επίπεδο οικείας. Οι τεχνολογίες αυτές, μαζί με τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους συμμετέχοντες, μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού τόσο για ανθρώπινες χρήσεις όσο και για το περιβάλλον.

Οι κάτοικοι της Ρόδου λένε 'ναι' στη βελτίωση των υποδομών

Ναι στη βελτίωση υποδομών

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι το τιμολόγιο του νερού είναι υψηλό, αν και στη συνέχεια δηλώνει διατεθειμένο να υπάρξει μικρή αύξηση εφόσον τα χρήματα διατεθούν για τη βελτίωση των υποδομών και κατ’ επέκταση τη διατήρηση και προστασία του πόρου. Εντούτοις, κατά κοινή ομολογία στην Ελλάδα το νερό είναι υποτιμημένο και η τιμολόγηση χαμηλή και είναι αναγκαίο να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα, κοινωνικά κριτήρια αλλά και ότι πρέπει να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος του φυσικού πόρου.

Θεωρούμε το νερό δημόσιο, κοινωνικό αγαθό για το οποίο θέλουμε να έχουμε άποψη

Συντριπτικό είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό (90,4%) και άρα αντίστοιχα και η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται από δημόσιους φορείς. Και σε αυτό έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα εύρημα που αναδεικνύει ότι σε συντριπτικό ποσοστό (78,7%) επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη της η τοπική αυτοδιοίκηση και να ξεκινήσει οργανωμένες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους κατοίκους. Κάτι τέτοιο θα τους καταστήσει ικανούς να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές διαχείρισης των υδάτων της περιοχής τους και συνυπεύθυνους στη διαχείριση και προστασία του πόρου.
Η διάθεση συμμετοχής βέβαια μένει να αποδειχθεί και στην πράξη οπότε και θα δούμε τι συμμετοχή θα υπάρξει όταν ξεκινήσει η διαβούλευση για τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής στη Ρόδο όπου είναι απαραίτητο για να γίνει ουσιαστική διαβούλευση και να οργανωθούν επιμέρους ημερίδες εκτός από τις κεντρικές που θα διοργανωθούν.

Το 91,5% των ερωτηθέντων διέθεταν ηλιακό θερμοσίφωνα

Ηλιακός θερμοσίφωνας σε σχεδόν όλα τα σπίτια

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι το υψηλό ποσοστό (91,5%) των κατοικιών που διαθέτουν ηλιακό θερμοσίφωνα, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό με το ότι τα κτήρια είναι μονοκατοικίες σε ποσοστό 56,4% .

Μπάνιο και πλυντήρια θεωρούνται ότι είναι οι πιο υδροβόρες χρήσεις. Είναι όμως έτσι;

Μπάνιο και πλύσιμο ρούχων και πιάτων οι πιο ‘βαριές’ χρήσεις σύμφωνα με τους συμμετέχοντες

Σε ποσοστό 69,1% οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι σπαταλούν νερό στο μπάνιο και 55,5% στο πλύσιμο ρούχων και πιάτων, δεδομένο που συμπίπτει και με τα πανελλαδικά ευρήματα της ανάλυσης. Εντούτοις, είναι αποδεδειγμένο ότι στην τουαλέτα (καζανάκι, νιπτήρας αντιπροσωπεύουν το 40% της οικιακής κατανάλωσης ) έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση και σπατάλη. Άλλωστε, στη σχετική ερώτηση το 63,8% δηλώνει ότι έχει παραδοσιακό καζανάκι και μόλις το 36,2% ότι έχει διπλής ροής (και άρα εξοικονόμησης).

Λάστιχο για πλύσιμο αλλά … ντους σε συντριπτικό ποσοστό

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι δε γίνεται μεγάλη σπάταλη στο πλύσιμο του αυτοκινήτου και εξωτερικών χώρων και το πότισμα. Όμως στην ερώτηση ‘πώς πλένετε το μπαλκόνι/την αυλή σας’, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 64,9% ότι χρησιμοποιούν λάστιχο και αντιστοίχως, στον τρόπο επιλογής φυτών μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 28,7% δηλώνει ότι το κάνει με βάση τις ανάγκες τους σε νερό, που βέβαια οδηγούν στο συμπέρασμα ότι γίνεται μεγάλη σπατάλη στην κατανάλωση για αυτές τις χρήσεις. Ενώ σε αντίστοιχη ερώτηση για το αν επιλέγουν το ντους ή το μπάνιο με γεμάτη μπανιέρα επέλεξαν το πρώτο σε ποσοστό 94,7%.

Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (71,3) θεωρεί το νερό της βρύσης καλό, μόλις το 50% το πίνει. Μεγάλη η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού και στη Ρόδο με τα ανάλογα προβλήματα

Καλό το νερό της βρύσης αλλά πίνουμε εμφιαλωμένο

Σε ποσοστό 71,3% οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το νερό βρύσης είναι άριστης ή καλής ποιότητας, αλλά μόλις το 50% το πίνει και το χρησιμοποιεί για μαγείρεμα. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού είναι πολύ υψηλή και φτάνει στο 31,7% των συμμετεχόντων. Συγκρίνοντας μάλιστα το ποσοστό κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού με τα πανελλαδικά αποτελέσματα στην αντίστοιχη ερώτηση (11,5%) αναδεικνύεται το τεράστιο ζήτημα που υπάρχει στις νησιωτικές περιοχές, που παρ’ ότι εκτιμούν ότι είναι άριστης ή καλής ποιότητας εντούτοις δεν το χρησιμοποιούν για πόση ή για μαγείρεμα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων (15,9%) δεν δήλωσε τι νερό χρησιμοποιεί για πόση και μαγείρεμα.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση η ποιότητα του νερού σχετίζεται άμεσα με τη χρήση φίλτρου, και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 38,3% το χρησιμοποιεί. Αντίστοιχη σύνδεση υπάρχει και μεταξύ της άποψης για την ποιότητα νερού και της κατανάλωσης εμφιαλωμένου.

Οι διαρροές του δικτύου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

Μόνο οι μισοί κάνουμε εξοικονόμηση

Το 57,4% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν εφαρμόζει μέτρα εξοικονόμησης νερού. Ο κυριότερος λόγος μη εφαρμογής τέτοιων μέτρων αναφέρεται η έλλειψη ενημέρωσης με ποσοστό 47,9%, και ακολουθούν η έλλειψη οικονομικών κινήτρων και το κόστος εξοπλισμού με 38,3% και 36,6% αντίστοιχα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα αναδεικνύεται και σε αυτό το σημείο η ανάγκη περισσότερης και πληρέστερης ενημέρωσης.

Το διυλιστήριο

Αντί επιλόγου

Φαίνεται από το στοιχεία της έρευνας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν άμεσα δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. Τα Οικολογικά Ροδιακά θα επιδιώξουν να πείσουν φορείς και πολίτες αλλά κυρίως το Δήμο Ρόδου να ξεκινήσουν τέτοιες δράσεις άμεσα. Το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επιθυμεί να συνδράμει και να υποστηρίξει τις όποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν σε επίπεδο εκπαίδευσης (σχολεία αλλά και συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες), ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, οργάνωσης διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Έρευνες. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s