Μήπως δε θα τη ξαναδούμε;


Χρέος μας να πάρουμε όλοι θέση στο θέμα του διαγωνισμού για το γκολφ Αφάντου και την παραλία

Όλοι οι πολίτες του νησιού και ειδικά οι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς όπως και οι θεσμικοί εκπρόσωποι των διαφόρων τάξεων και επαγγελμάτων πρέπει να πάρουν θέση στο θέμα του διαγωνισμού για το γκολφ Αφάντου και την αντίστοιχη παραλία. Όχι μόνο γιατί είναι ένα μείζονος σημασίας ζήτημα για την ποιότητα ζωής και τα δημόσια, κοινωνικά αγαθά στο νησί μας αλλά και επειδή οι εξελίξεις στο θέμα αυτό θα σηματοδοτήσουν και το τι μέλλει γενέσθαι για την υπόλοιπη δημόσια περιουσία του ροδιακού λαού. Η τύχη περιοχών όπως η Τσαμπίκα, η Γλύστρα, το Πρασονήσι αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία του νησιού μας θα εξαρτηθούν από την έκβαση του διαγωνισμού για το Γκολφ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το σχέδιο για τα Αφάντου

Το υπό εκποίηση ακίνητο βρίσκεται στα Αφάντου και αποτελείται από το οικόπεδο «Γκολφ Αφάντου» έκτασης περίπου 1.527.000 τμ, σύμφωνα με την προκήρυξη, που περιέχει και το γήπεδο γκολφ 18 οπών, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Donald Harradine και λειτουργεί από το 1973 και άλλα δύο ακίνητα έκτασης περίπου 298.000 τμ (η Φωνή της Αμερικής;) και 33.000 τμ (προς την περιοχή Τραουνού) το καθένα. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων το Ακίνητο θα μεταβιβαστεί και θα περιέλθει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ).

H αξιοποίηση του Ακινήτου (και των τριών τμημάτων) θα λάβει τη μορφή της πώλησης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των μετοχών ανώνυμης εταιρείας που θα ιδρύσει το Ταμείο και στην οποία θα εισφέρει συγκεκριμένα εμπράγματα δικαιώματα επί του Ακινήτου. Το ποσοστό των μετοχών που θα διατεθεί προς πώληση θα κυμαίνεται μεταξύ του 66,7% έως και του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας ενώ τα ακριβή όρια του Ακινήτου και τα δικαιώματα που θα κατέχει η Εταιρεία επί του Ακινήτου θα καθοριστούν στην Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Στην προκήρυξη όμως συμπεριλαμβάνεται και ο παρακείμενος στο Ακίνητο αιγιαλός και παραλία ο οποίος θα παραχωρηθεί για 50 χρόνια με δυνατότητα παράτασης. Μάλιστα η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το αρ. 14 του Ν. 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015) όχι για απλή χρήση αλλά με αποκλειστικό δικαίωμα εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων. Μάλιστα για να μπορέσει τρίτος να χρησιμοποιήσει τον αιγιαλό και την παραλία (ακόμα και ο Δήμος) θα πρέπει να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση και με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της επένδυσης!

Πού βρισκόμαστε τώρα

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο της πρώτης από τις δύο φάσεις. Έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από επτά εταιρείες οπότε και το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας απόκτησης που είναι και η πιο «ζουμερή».
Στη δεύτερη φάση θα καθορισθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει τον τελικό επενδυτή ενώ στη λήξη της θα κατατεθούν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές και εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Θα ακολουθήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις με τον επιλεγέντα επενδυτή για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
Να σημειώσουμε ότι πρέπει να υπάρξει διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης ενώ για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να θέσει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες και στοιχεία εάν του ζητηθούν όμως οι προθεσμίες είναι σημαντικά πιο σύντομες απ’ ότι σε άλλες περιπτώσεις.

Γιατί μας ενδιαφέρει

Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες. Το πρώτο είναι τι είδους επένδυση θα γίνει στο κομμάτι του ακινήτου όπως αυτό υφίσταται σήμερα και με ποιους όρους. Από την προκήρυξη φαίνεται ότι ο επενδυτής δε δεσμεύεται για το είδος της επένδυσης στην οποία θα προχωρήσει η οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε ενώ απομένει να δούμε τους πολεοδομικούς και λοιπούς περιβαλλοντικούς όρους που θα τεθούν.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα της αποκλειστικής και για 50 χρόνια παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας με δικαίωμα μάλιστα εκτέλεσης λιμενικών έργων και με την απαγόρευση χρήσης του από οποιοδήποτε τρίτο. Η έκταση αυτή δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη αφού με διάφορα τερτίπια μπορεί να φτάσει και τα 5 έως 6 χιλιόμετρα μήκους παραλίας .

Πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία μια ξεχωριστής ζώνης στην οποία δε θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες για να μπορούν να κάνουν ακόμα και ένα απλό μπάνιο. Η συγκεκριμένη περιοχή κινδυνεύει να εξαφανισθεί από το χάρτη για τις επόμενες γενιές. Ήδη από πέρσι πολίτες και φορείς είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα διαφαινόμενα τότε σχέδια και φαίνεται ότι οι ανησυχίες τους επαληθεύονται. Είναι λοιπόν ώρα για δράση.

Επομένως είναι ένα ζήτημα στο οποίο το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο, οι βουλευτές του νομού, τα επιμελητήρια και οι διάφοροι φορείς αλλά και οι απλοί πολίτες πρέπει να πάρουν θέση. Πιστεύουμε και το επαναλαμβάνουμε ότι οι εξελίξεις στο θέμα αυτό μπορεί να καθορίσουν τη φυσιογνωμία του νησιού μας στο μέλλον. Ας αποφασίσουμε λοιπόν σε τι τόπο θέλουμε εμείς και οι επόμενες γενιές να ζήσουμε. Σε ένα τόπο όπου θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα κοινωνικά και δημόσια αγαθά ή σε ένα τόπο όπου απλά θα βλέπουν τους άλλους να τον απολαμβάνουν χωρίς να μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν.

Η δικιά μας η θέση είναι ότι φυσικά και ο τόπος έχει ανάγκη από επενδύσεις. Επενδύσεις όμως που σε ένα πλαίσιο αειφορίας θα σέβονται το περιβάλλον και δε θα λεηλατούν τους φυσικούς πόρους και τα δημόσια αγαθά και που δε θα στερούν από τις επόμενες γενιές τα όσα δικαιούνται. Αφού λοιπόν κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι η δημόσια περιουσία δε θα ανήκει πλέον στον ελληνικό λαό, ας διαφυλάξουν τουλάχιστον τα βασικά δικαιώματα για τους πολίτες και την κοινωνία.

Ευχαριστούμε τον Τέρη Χατζηιωάννου για τη βοήθειά του.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Τα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ – ΡΟΔΙΑΚΑ πανε διακοπές για δυο εβδομάδες, ραντεβού τον Σεπτέμβρη!

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Δημόσια Γη. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s