Στερεά Απόβλητα: Πρέπει να γίνουν πολλά από πολλούς


Τα Οικολογικά Ροδιακά ρίχνουν φως στα προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου και διαπιστώνουν πως πρέπει να «βάλουμε πλάτη» όλοι

Ο ΧΥΤΑ Β. Τριγώνου σήμερα – Σημάδια κορεσμού

Με το θέμα της διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων στο νησί της Ρόδου έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ασχολούμαστε ακόμα μια φορά γιατί έχουμε την εντύπωση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις και διεργασίες.
Το θέμα της σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την καθαριότητα
Το ζήτημα βρίσκεται στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες και έχει προκαλέσει μεγάλες αντιπαραθέσεις. Η Διεύθυνση Καθαριότητας εκτιμά πως με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά αυτός της εκχώρησης μέρους του έργου της καθαριότητας σε ιδιώτη μετά από διαγωνισμό. Το σωματείο των εργαζομένων αντιδρά σφοδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα απέτρεψε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έπαιρνε σχετική απόφαση πριν από μερικές μέρες.

Η άποψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας

Η θέση της Διεύθυνσης Καθαριότητας για ανάθεση σε ιδιώτη μέρους του έργου της καθαριότητας στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα:

1. Έλλειψη προσωπικού. Μόνο για την αποκομιδή ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός οδηγών είναι 97 άτομα και αντίστοιχα οι εργάτες αποκομιδής θα έπρεπε να είναι 184 άτομα. Σήμερα οι διαθέσιμοι οδηγοί είναι 43 και οι εργάτες 67. Συνολικά δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα 171 ατόμων. Αυτά χωρίς να υπολογίσουμε από τη μια πλευρά τη σάρωση και άλλες υπηρεσίες όπως πλύσιμο κάδων, ανακύκλωση κλπ και από την άλλη τους εποχικά προσλαμβανόμενους.

2. Έλλειψη απορριμματοφόρων και ανοικτών φορτηγών. Η συντήρηση των οχημάτων δεν αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητος αλλά της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού. Όπως και να έχει υπάρχει μεγάλος αριθμός απορριμματοφόρων που παραμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα σε ακινησία στο συνεργείο. Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές είναι ζήτημα εάν υπάρχουν παραπάνω από πέντε απορριμματοφόρα για την πόλη της Ρόδου όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες.

3. Έλλειψη μηχανημάτων. Κι αυτό δεν εξαρτάται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας αλλά από τη Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού. Οι σημαντικότερες ελλείψεις είναι: α. Ο προωθητής γαιών του ΧΥΤΑ που είναι σε ακινησία εδώ και 4 εβδομάδες β. Ο φορτωτής του ΧΥΤΑ οποίος είναι σε ακινησία περισσότερο από 1 έτος με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί στην πλατεία έξω από το κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του ΧΥΤΑ ένα βουνό από ογκώδη, όπως βλέπετε και στη σχετική φωτογραφία μας. Είναι ο χώρος όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)! γ. το φορτωτάκι που είναι σε ακινησία εδώ και 11 μήνες –πολύ χρήσιμο στους καθαρισμούς οικοπέδων και μπαζών από τους κοινόχρηστους χώρους.

Για τα δύο παραπάνω προβλήματα η Δ/νση Τροχαίου Υλικού ισχυρίζεται ότι δεν εγκρίνονται ή δεν υπάρχουν χρήματα για την αγορά ανταλλακτικών με αποτέλεσμα τα οχήματα να παραμένουν παροπλισμένα. Μάλιστα όπως λέγεται αναγκάζονται οι υπάλληλοι να «βάζουν και το χέρι στην τσέπη» αρκετές φορές.

Τα οχήματα σε μαύρο χάλι – Η διατήρηση του αμιγώς χαρακτήρα της καθαριότητας απαιτεί αξιόπιστο στόλο και εξοπλισμό

4. Κακή συμπεριφορά πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγείται από τους πολίτες ο κανονισμός, ιδίως στην περίπτωση των ογκωδών αντικειμένων. Είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα απόρριψης μπαζών χύδην παραπλεύρως των κάδων ή μεγάλων ποσοτήτων κλαδεμάτων, υλικά για τα οποία η Δ/νση Καθαριότητας δεν ευθύνεται για τη συλλογή και μεταφορά τους. Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει κατά πολύ την κατάσταση αφού ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει την καταβολή αντιτίμου στους ιδιώτες μεταφορείς.

Όπως δείχνουν τα παραπάνω είναι άμεση η ανάγκη για επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας και ο αυστηρός έλεγχος στους ασυνείδητους πολίτες. Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σήμερα επεξεργάζεται το νέο κανονισμό καθαριότητας, ένα προσχέδιο του οποίου θα είναι έτοιμο στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Βέβαια είναι σημαντικό να υπάρξουν δύο βασικά προαπαιτούμενα. Πρώτον, ο κανονισμός να λαμβάνει υπόψη του το κανονιστικό ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και τη νομοθεσία για τα Στερεά Απόβλητα και δεύτερον να υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστεί, πράγμα που δε συμβαίνει πάντα.

Τα λόγια είναι περιττά για την κατάσταση των οχημάτων

Οι συμβάσεις με ιδιώτες που υπάρχουν ή που έληξαν

Στο Δήμο Ρόδου σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού. Έχει ξεκινήσει στις 22/7/2008 και λήγει στις 31/8/2013, περιλαμβάνει δε ολόκληρη την αποκομιδή των αστικών στερών αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων, καθώς και τη άρωση με μηχανοκίνητο σάρωθρο εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας.

Αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λειτούργησαν μέχρι πρόσφατα στις Δημοτικές Ενότητες Λινδίων και Αρχαγγέλου. Η σύμβαση της Δ.Ε. Λινδίων που είχε ξεκινήσει στις 21/1/2008 και έληξε στις 21/1/2011, περιελάμβανε ολόκληρο το έργο της αποκομιδής των αστικών στερών αποβλήτων εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας, την οδοσάρωση με δύο μηχανοκίνητα σάρωθρα καθώς και το πλύσιμο των κάδων με μηχανοκίνητο πλυντήριο. Η σύμβαση της Δ.Ε. Αρχαγγέλου, που είχε ξεκινήσει στις 7/8/2008 και έληξε στις 6/8/2012, περιελάμβανε την αποκομιδή των αστικών στερών αποβλήτων στον Αρχάγγελο, τη Μαλώνα και τα Μάσσαρι, σάρωση με μηχανοκίνητο σάρωθρο και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων με μηχανοκίνητο πλυντήριο εντός των ορίων της Δημοτικής αυτής Ενότητας, καθώς και τμήμα της σάρωσης.

Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, ο Δήμος Ρόδου ανέλαβε το έργο της αποκομιδής, το οποίο όμως τον επιβαρύνει σημαντικά μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, προέβη και σε μίσθωση απορριμματοφόρων από ιδιωτική εταιρία. Αναφορικά με τη σάρωση με μηχανικά μέσα και το πλύσιμο των κάδων, μετά τη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων το έργο αυτό εκτελείται από το Δήμο Ρόδου υποτυπωδώς λόγω έλλειψης εξοπλισμού και προσωπικού.

Το πρόβλημα των αποχωρήσεων και της δυσκολίας προσλήψεων

Τα ογκώδη έχουν πνίξει το ΧΥΤΑ και απειλούν ακόμα και τους εργαζόμενους εκεί

Από την 1/1/2011, έχουν αποχωρήσει από τη δύναμη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω συνταξιοδότησης ή μετάταξης σε άλλους Δήμους 28 άτομα (οδηγοί και εργάτες) και επίσης 2 άτομα βρίσκονται σε διετή άνευ αποδοχών άδεια. Με δεδομένη τη μικρή αναλογία (1 προς 10) που ισχύει σήμερα για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις αποχωρήσεις είναι βέβαιο ότι η δυναμικότητα του Δήμου σε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας θα μειωθεί πολύ περισσότερο. Αναφορικά δε με το εποχικό προσωπικό το οποίο εγκρίνεται μέσω πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ), υπάρχουν κάθε χρόνο περικοπές στις εγκρίσεις αριθμού εποχικού προσωπικού το οποίο αιτείται ο Δήμος. Το 2011 στο Δήμο Ρόδου εγκρίθηκαν και προσελήφθηκαν ως εποχικό προσωπικό καθαριότητας 116 άτομα ενώ το 2012 εγκρίθηκαν και προσελήφθηκαν 95, σε αντίθεση με το 2010 που προσελήφθηκαν αντιστοίχως περισσότεροι από 200 εποχικοί υπάλληλοι για την καθαριότητα στους πρώην 10 Δήμους.

Η άλλη άποψη – Ο φόβος του Ασκού του Αιόλου

Το Σωματείο των εργαζομένων στην καθαριότητα αλλά εν πολλοίς και το σωματείο των υπολοίπων υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου είναι αντίθετοι με την προοπτική να παραχωρηθεί έστω και μέρους του έργου σε ιδιώτη. Παρόλο που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της υπηρεσίας, αφού αυτοί είναι που τις βιώνουν καθημερινά, φοβούνται ότι τυχόν ανάθεση σε ιδιώτη θα ανοίξει την πόρτα των απολύσεων στον τομέα αυτό και όχι μόνο.

Το Δ. Σ με τη δυναμική του παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου δείχνει να προσπαθεί με όλα τα μέσα να αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση μέρους του έργου της καθαριότητας, εκτοξεύοντας βέλη κατά των μεγαλοεργολάβων και των υπηρετών τους, όπως λέει, της ανασφάλιστης εργασίας και της απαξίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού της καθαριότητας.

Σύμμαχο του στην προσπάθεια αυτή έχει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου που με ανακοίνωσή του εξέφρασε και αυτό την αντίρρηση του στην εξέλιξη της ιδιωτικοποίησης μέρους της καθαριότητας. Το ΕΚΡ πιστεύει ότι αυτή δε θα λύσει τα προβλήματα αλλά αντίθετα θα παραδώσει κομμάτι των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και θα δημιουργήσει προβλήματα στην απασχόληση των ήδη εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ρόδου.

Και στη μέση ο Δήμαρχος

Εν μέσω όλων αυτών ο Δήμαρχος καλείται να λάβει μια τελική απόφαση για το θέμα της ανάθεσης σε ιδιώτη. Μέχρι σήμερα η θέση που επαναλαμβάνει είναι ότι ο διαγωνισμός θα προχωρήσει κανονικά και θα ξεκινήσει από το 2013. Είναι βέβαια σίγουρο ότι ο Δήμαρχος θα κληθεί να πάρει και άλλες σοβαρές αποφάσεις μέχρι το τέλος του 2012 όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας και το υπόλοιπο μας άρθρο.

Το πρόβλημα του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου.

Ο χώρος όπου θα κατασκευαστεί το ΚΔΑΥ – Μόνο έτοιμος δε χαρακτηρίζεται

Η πιο ήπια λέξη για το χειρισμό του θέματος του ΚΔΑΥ είναι «προχειρότητα». Λάθη επί λαθών και παραλείψεις έχουν οδηγήσει το πιο σημαντικό ίσως έργο για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων σε σημαντική καθυστέρηση. Η Διαχειριστική Αρχή έχει με έγγραφο της από τις 21 Σεπτεμβρίου επισημάνει αυτές τις καθυστερήσεις και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τυχόν απένταξη του έργου το οποίο περιλαμβάνει 4 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού €4495632,81. Στη ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012 έχει έρθει για συζήτηση το θέμα της έγκρισης της ανάθεσης του υποέργου 4 που αφορά τον Τεχνικό Σύμβουλο και για το οποίο υπάρχει προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή από τις 2 Αυγούστου με προϋπολογισμό € 95.632,81 και δεν ήρθε το σημαντικότερο υποέργο που είναι η κατασκευή των εγκαταστάσεων που είχε εγκριθεί από τις 25 Ιουνίου με προϋπολογισμό € 2.300.000.

Η πινακίδα για το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ


Εκτός πάντως από τη Διαχειριστική Αρχή τη δυσαρέσκεια του για τις καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο έργο έχει εκφράσει σε αρκετές περιστάσεις και ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου καθώς πρόκειται για ένα έργο σημαντικό αλλά και μεγάλου προϋπολογισμού που μπορεί να αυξήσει την απορροφητικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος στο οποίο ανήκει (ΕΠΕΡΡΑΑ).

Πέρα απ’ όλα αυτά η σημασία του συγκεκριμένου έργου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και τυχόν απένταξή του θα ήταν πολλαπλά καταστροφική για το νησί μας και όχι μόνο. Αυτό διότι χωρίς το ΚΔΑΥ δεν μπορεί να γίνει ανακύκλωση μεγάλης κλίμακας στο νησί, το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ θα γεμίσει σε πολύ μικρό διάστημα και θα συνεχίσουμε βέβαια να θάβουμε το απορρίμματά μας, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό έχει απαγορευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επισύρει μεγάλες ποινές .
Το νέο κύτταρο: ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ

Το νέο κύτταρο κατασκευάζεται. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ;


Έτσι λοιπόν το νέο κύτταρο που όπως βλέπετε στις φωτογραφίες έχει ξεκινήσει πρέπει να γίνει κύτταρο Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και όχι Απορριμμάτων όπως είναι σήμερα, δηλαδή ΧΥΤΑ. Αυτό θα μπορέσει να γίνει εάν προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα στην ανακύκλωση συσκευασιών (εξού και η ανάγκη για το ΚΔΑΥ) και σε κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων από νοικοκυριά (οικιακά απόβλητα), επιχειρήσεις (κλαδέματα, γκαζόν, κλπ) καθώς επίσης και των δημοτικών αποβλήτων της υπηρεσίας πρασίνου. Έτσι, το έργο λοιπόν της επέκτασης του ΧΥΤΑ με νέο κύτταρο, προϋπολογισμού €4.070.000, θα αποκτήσει νόημα και θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για πολύ περισσότερα χρόνια.
Ας μην ψάχνουμε αποδιοπομπαίους τράγους – Ας βοηθήσουμε όλοι
Από την σημερινή παρουσίαση φαίνεται ότι το έργο της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) πάει πολύ πιο μακριά από το μάζεμα των σκουπιδιών, όσο κι αν αυτό δεν αρέσει, δε βολεύει ή αγνοείται από κάποιους. Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα στο οποίο εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, υπηρεσίες, φορείς αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες.
Συνεπώς εάν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση θα πρέπει να «βάλουν πλάτη» πολλοί, κατά το κοινώς λεγόμενο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να πάμε σε μια πιο πράσινη και αειφορική διαχείριση με καλύτερα αποτελέσματα για όλους αλλά κυρίως για το νησί, την εμφάνισή του και το περιβάλλον. Διαφορετικά θα αναζητούμε πάντα αποδιοπομπαίους τράγους και εξιλαστήρια θύματα.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Στερεά Απόβλητα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s