Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας


Το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

Το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας


Τα Οικολογικά Ροδιακά παρουσιάζουν σήμερα το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας μέσα από ένα κείμενο και φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις κυριότερες δράσεις του. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το είδος των παρεμβάσεων που χρειάζονται οι προστατευόμενες περιοχές και που δυστυχώς δεν υπάρχει στο νησί της Ρόδου όπου παρότι υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura, δεν έχουν καμία επίσημη προστασία από κάποιο Φορέα Διαχείρισης. Θα ήταν ευχής έργο λοιπόν να υπάρξει ένας τέτοιος Φορέας που να καλύπτει αυτές τις περιοχές με τρόπο επιστημονικά και περιβαλλοντικά άρτιο.

Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου

Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου

Στην Κάρπαθο υπάρχουν δύο περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000, η Κεντρική Κάρπαθος: Καλή λίμνη – Λάστος – Κυρά Παναγιά (κωδικός GR 4210002) και η Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία (κωδικός GR 4210003). Για την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας ιδρύθηκε, με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002), ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας. Η προστατευόμενη περιοχή Βόρειας Καρπάθου, Σαρίας και Αστακιδονησίων, θα χαρακτηριστεί σύντομα ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο», με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα.

Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου εσωτερικά

Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου εσωτερικά

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στελεχώθηκε το 2007 και είναι επιφορτισμένος με την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την εποπτεία – φύλαξη της περιοχής και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Σήμερα υλοποιεί την Πράξη «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» για το 2011 και 2012 του Πράσινου Ταμείου, ο Φορέας υλοποίησε, επιπλέον, ένα μεγάλο αριθμό έργων, σημαντικότερα εκ των οποίων ήταν η διοργάνωση Διημερίδας με θέμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ – προοπτικές και ευκαιρίες», η έκδοση του βιβλίου «Αλίκτυπα του Αιγαίου», η συντήρηση μονοπατιών και η προμήθεια ημερολογίων και υλικών προώθησης.

Τουριστικό Περίπτερο Πηγαδίων

Τουριστικό Περίπτερο Πηγαδίων

Το προσωπικό του στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης της χερσαίας και θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, συλλέγει πληροφορίες για την παρουσία και την κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοσυστημάτων που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του. Κατά τα έτη 2011-2012 τοποθετήθηκαν ειδικές κάμερες παρακολούθησης σε αναπαραγωγική σπηλιά της Μεσογειακής φώκιας και σε φωλιά του Μαυροπετρίτη, προκειμένου να παρακολουθηθούν στοιχεία οικολογίας και συμπεριφοράς των ειδών. Ακόμη, πρόκειται να δακτυλιωθούν και να τοποθετηθούν ειδικοί πομποί τηλεμετρίας σε Μαυροπετρίτες για την παρακολούθηση του πληθυσμού και των μετακινήσεών του. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει υλοποιήσει πρόγραμμα παρακολούθησης διάρκειας ενός έτους για τη Μεσογειακή φώκια και το Silene holzmanii (Σιληνή του Χόλτσμαν).

Σιληνή του Χόλτσμαν (Silene holzmanii) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Σιληνή του Χόλτσμαν (Silene holzmanii) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Στην παρούσα φάση υλοποιεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων, διάρκειας 38 μηνών, που περιλαμβάνει τη Μεσογειακή φώκια, τα χειρόπτερα, την ορνιθοπανίδα, την ερπετοπανίδα, τα ασπόνδυλα, τα χερσαία είδη χλωρίδας και τους τύπους οικοτόπων. Στο πλαίσιο της εποπτείας – φύλαξης της περιοχής ο Φορέας πραγματοποιεί θαλάσσιες περιπολίες με το ταχύπλοο σκάφος «ΣΑΡΙΑ» και χερσαίες περιπολίες με τα δύο οχήματα που διαθέτει. Η αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Λιμενικές Αρχές, Αστυνομία, Δασαρχείο) ενίσχυσε τη δυνατότητα προστασίας και φύλαξης της περιοχής.

Στις δραστηριότητες του Φορέα συγκαταλέγεται και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών ενώ με την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Ο Φορέας λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Διαφάνι Καρπάθου, με ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, που περιλαμβάνει ταριχευμένη Μεσογειακή φώκια, τρισδιάστατη αναπαράσταση της σπηλιάς της και έκθεση του θαλάσσιου βυθού με μεγάλη ποικιλία από κοχύλια της Καρπάθου.

Ολυμπίτισσες

Ολυμπίτισσες

Οι επισκέπτες ξεναγούνται από το προσωπικό του Φορέα και έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριακών κειμένων και φωτογραφικού υλικού για την προστατευόμενη περιοχή. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επισκεπτών, διανέμεται πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Το 2012 λειτούργησε με επιτυχία και το Τουριστικό Περίπτερο στην παραλιακή οδό των Πηγαδίων Καρπάθου. Στα δύο Κέντρα ενημερώθηκαν περίπου 4.000 επισκέπτες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2012. Επίσης, κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης (υποδοχής, συμπεριφοράς επισκεπτών, ερμηνείας περιβάλλοντος) σε όλο το νησί για την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μονοπάτια, τις θέσεις θέας – παρατήρησης και τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Θερινά Απογευματινά στο Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ)

Θερινά Απογευματινά στο Κέντρο Ενημέρωσης Διαφανίου (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ)

Ο Φορέας εξάλλου υλοποιεί δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως ενημέρωση σε μαθητές, συμμετοχή σε σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες, σχολικούς διαγωνισμούς (π.χ. διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Η βιοποικιλότητα της Καρπάθου»), δενδροφυτεύσεις και απογευματινές θερινές εκπαιδευτικές συναντήσεις στο Κέντρο Ενημέρωσης στο Διαφάνι. Συνεργάζεται με Ανώτατα Ιδρύματα για την υλοποίηση θερινών πρακτικών και συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες, κ.ά. με σκοπό την προβολή της προστατευόμενης περιοχής. Διοργανώνει εθελοντικά προγράμματα καθαρισμού των ακτών και μονοπατιών της προστατευόμενης περιοχής. Ενισχύει και προωθεί την ορθολογική χρήση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων (π.χ. διατηρεί σπέρματα από τοπικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Αυλώνα σε υπό σύσταση τράπεζα σπερμάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Στα άμεσα σχέδιά του είναι, εκτός των άλλων, και η ανέγερση κτιρίου που θα στεγάσει εκθεσιακό χώρο, αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνεδριακό χώρο, δανειστική βιβλιοθήκη, βοηθητικούς χώρους (όπως χώρο περίθαλψης τραυματισμένων ειδών), κ.ά.

Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας – Αστακιδονησίων

Η Κάρπαθος αποτελεί ένα νησί απαράμιλλης ομορφιάς, χάρη στη μοναδικότητα των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων, της τοπικής αρχιτεκτονικής και των παραδοσιακών οικισμών, της πλούσιας παράδοσης, των τοπικών εθίμων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος. Σημειωτέον είναι ότι η Όλυμπος έχει προταθεί ως μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Σαλαμάνδρα (Lyciasalamandra helverseni) (Γ. Πρεάρης)

Σαλαμάνδρα (Lyciasalamandra helverseni) (Γ. Πρεάρης)

Η νησιωτική απομόνωση συντέλεσε στο μεγάλο ποσοστό ενδημισμού της περιοχής. Στην Κάρπαθο έχουν καταγραφεί 86 σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας, εκ των οποίων οχτώ είναι τοπικά ενδημικά, όπως τα Campanula carpatha, Carthamus rechingeri, Erysimum candicum subsp. carpathum, κ.ά. Επίσης, φύεται το Silene holzmanii, ενδημικό στις νησίδες του κεντρικού, νότιου και ανατολικού Αιγαίου που περιλαμβάνεται στο Red Data Book, αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης και το ΠΔ 67/81. Στην περιοχή υπάρχει και δάσος τραχείας πεύκης (Pinus halepensis subsp. brutia), που είναι αυτοφυής μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καμπανούλα της Καρπάθου (Campanula carpatha) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Καμπανούλα της Καρπάθου (Campanula carpatha) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Στην Κάρπαθο απαντώνται 2 από τα 3 ελληνικά ενδημικά αμφίβια, γεγονός που κατατάσσει το νησί σε σημαντική περιοχή για την αμφιβιοπανίδα. Ο βάτραχος της Καρπάθου Pelophylax cerigensis είναι στενοενδημικό είδος αμφιβίου που διαβιεί μόνο στη Β. Κάρπαθο (“Κρισίμως Κινδυνεύον” βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας). Η σαλαμάνδρα (κοχυλίνα) Lyciasalamandra helverseni είναι ενδημικό είδος αμφιβίου που συναντάται μόνο στην Κάρπαθο, τη Σαρία και την Κάσο (“Σχεδόν Απειλούμενο” βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας).

Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Στην ευρύτερη περιοχή αναφέρονται 395 είδη ασπονδύλων, από τα οποία 360 αρθρόποδα και 35 χερσαία μαλάκια. Ως προς τα ενδημικά είδη και υποείδη ασπονδύλων της περιοχής, έχουν καταγραφεί 3 χερσαία μαλάκια, 1 καρκινοειδές δεκάποδο, 1 αραχνίδιο κα 9 έντομα (3 ορθόπτερα, 5 κολεόπτερα, και 1 λεπιδόπτερο, το Hipparchia christenseni, που κατατάσσεται στην κατηγορία “Τρωτό” στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας).
Στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου και της Σαρίας σημαντική είναι η παρουσία του φανερόγαμου Posidonia oceanicα, ενδημικού φυτού της Μεσογείου, το οποίο δημιουργεί υποθαλάσσια λιβάδια. Τα ενδιαιτήματα με λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος οικοσύστημα, με μεγάλη παραγωγικότητα, που λειτουργούν και ως καταφύγια της ιχθυοπανίδας. Προστατεύονται από τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελούν τύπο οικοτόπου προτεραιότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με κωδικό 1120/ Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

Αρσενική και θηλυκή Μεσογειακή φώκια (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ)

Αρσενική και θηλυκή Μεσογειακή φώκια (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ)

Η ευρύτερη περιοχή της Β. Καρπάθου και Σαρίας παραμένει μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη Μεσογειακή φώκια Monachus monachus σε ελληνικό και μεσογειακό επίπεδο, λόγω του μεγάλου αριθμού καταφυγίων ανάπαυσης και αναπαραγωγής του είδους. Η Μεσογειακή φώκια είναι από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη του πλανήτη και το νούμερο ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης. Αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κατατάσσεται στην κατηγορία “Κρισίμως Κινδυνεύον” στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981, τη Σύμβαση της Βέρνης, τη Σύμβαση της Βόννης, τη Σύμβαση CITES και τη Σύμβαση της Βαρκελώνης.

Κόλπος Τριστόμου (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Κόλπος Τριστόμου (αρχείο Φ.Δ.Κ.Σ.)

Ο κόλπος του Τριστόμου, στο ΒΔ τμήμα της Καρπάθου, αποτελεί τύπο οικότοπου Natura 2000 με κωδικό 1160/ Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι. Το θαλάσσιο υπόστρωμα του κόλπου είναι μαλακό και αμμώδες εσωτερικά, ενώ εξωτερικά είναι σκληρό. Στο σκληρό υπόστρωμα συναντάται σε μεγάλους πληθυσμούς το δίθυρο Arca noae, ενώ το εσωτερικό λασπώδες υπόστρωμα φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό του δίθυρου Pinna nobilis. Ο πληθυσμός αυτός θεωρείται από τους μεγαλύτερους του Νοτίου Αιγαίου. Το θαλάσσιο δίθυρο Pinna nobilis είναι ενδημικό της Μεσογείου, προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα IV) και στη Σύμβαση της Βαρκελώνης.

Ο υγρότοπος του Τριστόμου, ο μοναδικός του νησιού, εποχιακός, με υφάλμυρο νερό, εκτιμάται ότι έχει μεγάλη σημασία για τα μεταναστευτικά πουλιά και απογράφτηκε στους υγροτόπους του Αιγαίου από τη WWF, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία των υγροτόπων του Αιγαίου» 2004-2007.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 95 διαφορετικά είδη πουλιών. Η προστατευόμενη περιοχή, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί «πέρασμα» για πολλά μεταναστευτικά πουλιά και σημείο ξεκούρασης και εφοδιασμού τροφής τους. Μεγάλης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται σε κύρια μεταναστευτική διαδρομή των πουλιών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Η ποικιλία ανάγλυφου και τύπων βλάστησης προσφέρουν ενδιαιτήματα για πολλά διαφορετικά είδη πτηνών. Επίσης, η περιοχή, λόγω της γεωμορφολογίας της, με πολλά απόκρημνα εσωτερικά και παράκτια βράχια, θεωρείται σημαντική για πολλά αναπαραγόμενα αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Από τα αρπακτικά, μόνιμη παρουσία στην περιοχή έχουν ο σπιζαετός (Aquila fasciata), η αετογερακίνα (Buteo rufinus), ο πετρίτης (Falco peregrinus) και το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus). Ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) αναπαράγεται κάθε φθινόπωρο στις απότομες βραχώδεις ακτές της ευρύτερης περιοχής. Από τα θαλασσοπούλια, μόνιμη παρουσία στην περιοχή έχουν ο ασημόγλαρος (Larus michahellis) και ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis). Καλοκαιρινοί επισκέπτες είναι ο αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), ο αρτέμης (Calonectris diomedea) και ο μύχος (Puffinus yelkouan).

Προϋποθέσεις για οικοτουρισμό

Η περιοχή ενδείκνυται για οικοτουριστική αξιοποίηση, καθότι έχει όλα τα εχέγγυα για να προωθηθούν και να ενισχυθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως καταδυτικός, περιηγητικός και αγροτουρισμός. Το θαλάσσιο πάρκο, με ένα πολύ πλούσιο σε είδη χλωρίδας και πανίδας βυθό, θα συνεισφέρει ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε ένα θαλάσσιο καταφύγιο, με ανάκαμψη του πληθυσμού της ιχθυοπανίδας που θα οδηγήσει στην προσέλκυση καταδυτικού τουρισμού. Το καλά αναπτυγμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική παράδοση του τόπου, αποτελούν ήδη πόλο έλξης για ένα μεγάλο ετήσιο αριθμό επισκεπτών. Η περιοχή έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει και αγροτουριστικό προορισμό με ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα και την παραδοσιακή κουζίνα. Χαρακτηριστικό, είναι το γεγονός ότι στην πεδιάδα της Αυλώνας και της Αχορδέας καλλιεργούνται ακόμα, με τον πατροπαράδοτο τρόπο, τοπικές ποικιλίες από σιτηρά και ψυχανθή.

Παιώνια η κλούζεια (Paeonia clusii ssp. clusii) (Β. Πακάκη)

Παιώνια η κλούζεια (Paeonia clusii ssp. clusii) (Β. Πακάκη)

Επίλογος

Η Κάρπαθος, στην ακριτική γωνιά της Ελλάδας, αποτελεί μια περιοχή εξέχουσας σημασίας με μοναδικά χαρακτηριστικά. Λόγω της υψηλής οικολογικής της αξίας, κατατάσσεται σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα στη χώρα. Ο μεγάλος βαθμός ενδημισμού της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω σε κύρια μεταναστευτική οδό των πτηνών από την Αφρική στην Ευρώπη, η ποικιλία χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, οικοσυστημάτων και βιοτόπων, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
Πρόκειται για μια ουσιαστικά παρθένα περιοχή, που η ανθρώπινη παρουσία όχι μόνο δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της, αλλά συμβιώνει αρμονικά με αυτά. Ο μικρός πληθυσμός της περιοχής, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων και το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί μαζικός τουρισμός έχουν αφήσει ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον.
Η προστατευόμενη περιοχή θα αποτελέσει σύντομα ένα εκ των τριών θαλάσσιων πάρκων της Ελλάδας και θα εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προστατευόμενες περιοχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου, που στόχο έχει να προάγει τις αξίες του τόπου, πρέπει να υπάρχει ένας Φορέας Διαχείρισης που θα εδρεύει στην περιοχή και θα διαχειρίζεται και θα εποπτεύει τις δραστηριότητες αυτού του Πάρκου.

Από το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας,

15/03/2013

Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
Όλυμπος Καρπάθου
Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος
τηλ.: 2245051336
φαξ: 2245051396
email: foreaska@gmail.com
www.fdkarpathos.gr

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s