Εγκαταλελειμμένα οχήματα: Η καλή αρχή πρέπει να συνεχιστεί


Υπάρχουν ακόμα κραυγαλέες περιπτώσεις παρά τις χιλιάδες απομακρύνσεις

Εθνική Οδός Ρόδου - Λίνδου στα Κολύμπια. Πόσα εκατομμύρια μάτια θα το δουν;

Εθνική Οδός Ρόδου – Λίνδου στα Κολύμπια. Πόσα εκατομμύρια μάτια θα το δουν;

Η διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων από τους κοινόχρηστους χώρους δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική και την εμφάνιση τού, κατεξοχήν τουριστικού, νησιού μας. Έχει να κάνει και με την ορθολογική διαχείριση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και με τη συμμόρφωση στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/EK του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 και το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5 Μαρτίου 2004).

Προχθεσινή απομάκρυνση  από την Μεσαιωνική Πόλη μετά τη σχετική συζήτηση που είχαμε με τον υπεύθυνο Ν. Πίτση

Προχθεσινή απομάκρυνση από την Μεσαιωνική Πόλη μετά τη σχετική συζήτηση που είχαμε με τον υπεύθυνο Ν. Πίτση

Τη διαδικασία αυτή έχει αναλάβει το Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων που ανήκει στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και παρότι, όπως και πολλά άλλα σημαντικά πόστα, είναι υποστελεχωμένο κάνει μια αξιοπρόσεκτη προσπάθεια να απομακρύνει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από ολόκληρο πλέον το νησί. Οι πολίτες που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο, είτε για να τους βοηθήσει να απομακρύνουν κάποιο όχημα, είτε για να υποδείξουν κάποιο εγκαταλελειμμένο όχημα, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2241076770 και 2241077600.

Απομάκρυνση από την Οδό Διαγοριδών

Απομάκρυνση από την Οδό Διαγοριδών

Η διαδικασία χαρακτηρισμού και απομάκρυνσης

Έξω από το Εθνικό Στάδιο - Όλες οι περιηγήσεις της πόλης περνάνε από εκεί

Έξω από το Εθνικό Στάδιο – Όλες οι περιηγήσεις της πόλης περνάνε από εκεί

Το Γραφείο παρέχει προς τους πολίτες άμεση εξυπηρέτηση όταν δεχθεί κάποια καταγγελία για όχημα. Όταν δε διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, παρέχεται βοήθεια για τη μεταφορά σε δικό τους χώρο αν και όποτε αυτό ζητηθεί. Υπάρχει συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία, την Τροχαία αλλά και την Ασφάλεια της Ρόδου και υπάρχει συνεχής αλληλογραφία για το κάθε όχημα ξεχωριστά με το Τμήμα Συγκοινωνιών, την Ασφάλεια και το τελωνείο για τα οχήματα με ξένες πινακίδες.

Η διαδικασία αφορά τα οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται εγκαταλειμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’ 5/3/2004). Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η εφαρμογή των εθνικών νόμων (Ν. 1650/86, Ν.2939/2001) αλλά και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/EK του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 269/21.10.2000).

Ακόμα και μέσα στο αεροδρόμιο έχει εγκαταλελειμμένα

Ακόμα και μέσα στο αεροδρόμιο έχει εγκαταλελειμμένα

Ο Δήμος αρχικά χαρακτηρίζει ένα όχημα «εγκαταλειμμένο» σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω ΠΔ με την επικόλληση σχετικού σήματος σε αυτό, άσχετα εάν διαθέτει πινακίδες ή όχι. Για να χαρακτηρισθεί ένα όχημα έτσι απαιτείται η εγκατάλειψή του συνήθως από 30 έως 90 μέρες. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος, εάν το όχημα δεν έχει αποσυρθεί περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. Μεσολαβούν επιστολές προς τις αρχές που αναφέρουμε παραπάνω για διενέργεια έρευνας για εγκληματικές πράξεις στις οποίες πιθανόν να εμπλέκεται το όχημα και απάντηση των αρχών ασφαλείας στο Δήμο.

Αξιοθέατο στην Πύλη Αγ. Αθανασίου (Σαν Φρανσίσκο)  για τη Μεσαιωνική Πόλη

Αξιοθέατο στην Πύλη Αγ. Αθανασίου (Σαν Φρανσίσκο) για τη Μεσαιωνική Πόλη

Όταν το όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, παραδίδεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 μέρες και εάν δεν αναζητηθούν προωθούνται για ανακύκλωση. Εάν αναζητηθούν ο κάτοχος πρέπει να πληρώσει στο Δήμο τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης.

Και άλλο αξιοθέατο στα Κολύμπια επί της Ρόδου Λίνδου.

Και άλλο αξιοθέατο στα Κολύμπια επί της Ρόδου Λίνδου.

Η δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

Επιχείρηση στα Κολύμπια

Επιχείρηση στα Κολύμπια

Από το 1999 έως 07-03-2011 έχουν χαρακτηριστεί 5093 οχήματα και έχουν αποσυρθεί γύρω στα 1500 κατά προσέγγιση (τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως τον πρώην Δήμο Ροδίων). Το 2011, οπότε και μιλάμε για ολόκληρο το νησί, χαρακτηρίστηκαν 119 οχήματα, αποσύρθηκαν γύρω στα 50 και εκδόθηκαν 23 πιστοποιητικά καταστροφής για να προχωρήσει η διαδικασία ανακύκλωσης. Τα υπόλοιπα οχήματα ανέλαβαν να τα απομακρύνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους.

Ο γερανός του Δήμου απομακρύνει όχημα από την Οδό Καμείρου

Ο γερανός του Δήμου απομακρύνει όχημα από την Οδό Καμείρου

Το 2012, οπότε και οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν πλέον αποκλειστικά καθήκον την απομάκρυνση οχημάτων, χαρακτηρίστηκαν 461 οχήματα εκ τον οποίων απομακρύνθηκαν 132 και εκδόθηκαν 99 πιστοποιητικά καταστροφής από την εταιρεία ανακύκλωσης. Να σημειώσουμε ότι το αμέσως στο τέλος του 2011 είχε προηγηθεί ένας καταιγισμός κατάθεσης πινακίδων, οπόταν οι ιδιοκτήτες 4500 οχημάτων (4069 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και περίπου 500 φορτηγά) είχαν καταθέσει προσωρινά τις πινακίδες στη ΔΟΥ Ρόδου. Για το 2013, έως σήμερα έχουν χαρακτηρισθεί 225 οχήματα, έχουν αποσυρθεί 42 και έχουν εκδοθεί 42 πιστοποιητικά καταστροφής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι όταν θέλουν να «απαλλαγούν» από κάποιο όχημα δεν μπορούν να το παρατήσουν απλά σε δημόσιο χώρο ούτε όμως σε ξένη ιδιοκτησία χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη αυτής. Αυτό το νόημα έχει η υπεύθυνη δήλωση στη ΔΟΥ (αρ. 45 Ν. 2992/2002) ότι για την προσωρινή κατάθεση πινακίδων ο κάτοχος διαθέτει ιδιωτικό κλειστό χώρο για να φυλάξει το όχημα του οποίου τις πινακίδες παραδίδει. Είναι σαφές βέβαια ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δε διαθέτουν τέτοιους χώρους οπότε και συμβαίνει αυτό που μπορείτε να παρατηρήσετε στους περισσότερους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του νησιού μας.

Μερικοί ιδιοκτήτες επίσης νομίζουν ότι απομακρύνοντας το αυτοκόλλητο από το όχημά τους, έχουν γλυτώσει τη διαδικασία απομάκρυνσης. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι μιας και το κάθε όχημα φωτογραφίζεται εμπρός και πίσω και έτσι αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης και φυσικά οι προθεσμίες τρέχουν από εκείνη την ημέρα.

Τα προβλήματα της αποκομιδής

Πλατεία Σοφοκλέους - Η εφευρετικότητα ορισμένων δεν έχει όρια προκειμένου να τακτοποιήσουν το όχημά τους

Πλατεία Σοφοκλέους – Η εφευρετικότητα ορισμένων δεν έχει όρια προκειμένου να τακτοποιήσουν το όχημά τους

Η όλη διαδικασία δεν είναι βέβαια πάντα απλή, ούτε εύκολη και ακίνδυνη. Αντίθετα μπορεί να κρύβει πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Πολλά οχήματα είναι σε δύσκολες (συνήθως επίτηδες) θέσεις και η μεταφορά τους είναι δυσχερής. Άλλοτε πάλι οι ιδιοκτήτες επιχειρούν να παραπλανήσουν με ψεύτικα στοιχεία, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε κάποιες από τις φωτογραφίες μας, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες πινακίδες ή πινακίδες από άλλα οχήματα ακόμα και μηχανάκια. Κάποιοι άλλοι φτάνουν στο σημείο να καταφερθούν εναντίον των υπαλλήλων του Δήμου με φραστικές απειλές, λεκτικές επιθέσεις και εξύβριση.

Η κατάσταση σήμερα

Λίγο πριν τη διασταύρωση για Πεταλούδες

Λίγο πριν τη διασταύρωση για Πεταλούδες

Σήμερα υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και ουσιαστικά παρατημένα στις συνοικίες, σε δρόμους και πλατείες. Υπάρχουν όμως και κραυγαλέες περιπτώσεις που προέχει να απομακρυνθούν, ιδίως σε περιοχές με πολλούς επισκέπτες, όπως η Μεσαιωνική Πόλη, οι κεντρικοί οδοί και τα σημεία του επαρχιακού δικτύου όπου διέρχονται χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι τα αυτοκίνητα προς πώληση που κοσμούν πολλά σημεία κυρίως της πόλης της Ρόδου όπως την περιοχή Αγίου Δημητρίου κοντά στη λαϊκή αγορά. Στα σημεία αυτά το πρόβλημα θα πρέπει προφανώς να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, ίσως με κίτρινες διαγραμμίσεις και απαγόρευση στάθμευσης.

Οδός Ιπποδάμους στην Παλιά Πόλη

Οδός Ιπποδάμους στην Παλιά Πόλη

Συμπέρασμα

Βλέπουμε ότι στον τομέα αυτό γίνεται μια προσπάθεια αρκετά σοβαρή που πρέπει όμως να συνεχιστεί και κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρωθεί, δηλαδή να απομακρυνθούν εκείνα τα οχήματα που είναι εγκαταλελειμμένα για πολύ καιρό και ειδικά αυτά που είναι σε πολυσύχναστες περιοχές. Κατόπιν πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία απομάκρυνσης από τις συνοικίες ώστε τελικά να απομακρύνονται όσο κατά καιρούς εγκαταλείπονται.
Πρέπει λοιπόν, όπως και στην περίπτωση της απομάκρυνσης μιας καντίνας με πρωτοβουλία της Δημοτικής Ενότητας, όταν και ο πρόεδρος έπεσε θύμα προπηλακισμού και φυσικής βίας, να δώσουμε τα εύσημα στις υπηρεσίες αυτές επισημαίνοντας παράλληλα, όπως λέμε πιο πάνω την ανάγκη οι ενέργειες να μην είναι σπασμωδικές ούτε επιλεκτικές αλλά διαρκείς και ολοκληρωμένες. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνεργασία όλων των υπηρεσιών, τη στιγμή μάλιστα που το συγκεκριμένο γραφείο για τα εγκαταλελειμμένα, όπως και στην περίπτωση του γραφείου Πολιτικής Προστασίας, είναι υποστελεχωμένο.

Advertisements

About oikologicarodiaka

We deal mainly with environmental issues and anything that might concern sustainable development. You can contact us at oikologica.rodiaka@gmail.com
This entry was posted in Ανακύκλωση, Βιώσιμες Πόλεις & Οικισμοί. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s